GMINA BOCHNIA

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ostrowie Szlacheckim dz. Nr 350 i Gawłowie dz. Nr 658

16 maja 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 559066-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1450823,remont-drog-dojazdowych-do-gruntow-rolnych-w-ostrowie-szlacheckim-dz-nr-350-i-gawlowie-dz-nr-658.html