GMINA BOCHNIA

Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw

30 października 2018

Operacja pn. „Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Celem operacji jest Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni w miejscowościach Dąbrowica i Gierczyce oraz budowę placu zabaw w miejscowości Nieszkowice Małe.

Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Przewidywane wyniki operacji:

W wyniku realizacji operacji powstaną 2 zielone siłownie w Dąbrowicy i Gierczycach oraz plac zabaw w Nieszkowicach Małych.