GMINA BOCHNIA

Budowa Sali Gimnastycznej w Łapczycy – Etap II - 2 postępowanie

8 sierpnia 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 583996-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1645844,budowa-sali-gimnastycznej-w-lapczycy-etap-ii-2-postepowanie.html