GMINA BOCHNIA

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE- RELACJA z realizacji projektu z Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse" w ramach Konkursu Specjalnego „30 lat wolności" Lipiec 2019 Biblioteka i Świetlica w Cikowicach

13 sierpnia 2019

Spotkanie rozpoczynające  realizację projektu z Fundacji Dzieci i młodzieży  Równać Szanse w ramach Konkursu Specjalnego „30 –lat Wolności" odbyło się dnia 04.07.2019  w świetlicy w Cikowicach, działającej w strukturze Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni /GCK/. Na spotkaniu  z udziałem koordynatora projektu uczestnicy sporządzili listy obecności ze spotkań, omówiono plan poszczególnych  zadań.  Podzielono się na 4 grupy (informacyjno-promocyjną, plastyczno-fotograficzną, teatralną, literacko- historyczną),  odpowiedzialne za prawidłową realizację wyznaczonych zadań. Wybrano spośród siebie liderów grup. Zapoznano się z harmonogramem całego przedsięwzięcia, sporządzono  informacje do mediów a zadaniem lidera grupy informacyjnej było przesłanie informacji do poszczególnych portali internetowych.

W m-cu lipcu rozpoczęły się warsztaty fotograficzne, które dla wszystkich uczestników, realizujących projekt okazały się dużym wyzwaniem i fantastycznym  doświadczeniem w jednym a także strzałem w dziesiątkę na wolny od zajęć sezon wakacyjny. Spotkanie z fotografią to nie tylko nauka obsługi aparatu i poznanie podstaw wykonywania zdjęć. Warsztaty stworzyły okazję do lepszego poznania otaczającego świata i odkrywania w sobie nowych umiejętności. Zajęcia rozwinęły spostrzegawczość i  koncentrację.  Zwieńczeniem wyzwania podjętego przez uczestników  będzie otwarcie wystawy,  prezentującej  prace projektowe.
Nie ma programu idealnego, który trafi w potrzeby każdego, ale realizatorom udało  się stworzyć taki, który dał radość z fotografowania! Pierwsze wewnętrzne zajęcia miały charakter tzw. sesji. Chętni uczestnicy dzielnie pozowali, aby inni , mogli wykonać profesjonalne zdjęcia. Kolejne zajęcia w plenerze pod hasłem „powrót do przeszłości"  miały charakter historyczny. Uczestnicy fotografowali  historyczne miejsca swojego regionu a wszystko to jest możliwe dzięki  Fundacji „Równać Szanse„ , która doceniła planowane działania i udzieliła świetlicy w Cikowicach finansowego wsparcia na poszczególne zadania projektowe , które dają wszystkim uczestnikom ogromną satysfakcję.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie