GMINA BOCHNIA

I N F O R M A C J A !!!

16 marca 2020

Urząd Gminy Bochnia informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ustala się co następuje:

„Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.”

oraz

„Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32. ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.”.

 

Po wyznaczeniu nowego terminu kwalifikacji wojskowej zostaną Państwo ponownie wezwani do kwalifikacji za pomocą nowego wezwania.

Informację tą proszę rozpowszechniać wśród swoich koleżanek i kolegów.

Pliki do pobrania