Budowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 6/6 w miejscowości Gorzków w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 maja 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 537567-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochni:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1759668,budowa-drogi-wewnetrznej-na-dzialce-ewid-nr-66-w-miejscowosci-gorzkow-w-rejonie-strefy-aktywnosci-go.html

 

Link do transmisji z otwarcia ofert https://youtu.be/g3yOLCQkr8I