GMINA BOCHNIA

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wniosek Zarządu Powiatu Bocheńskiego, z/s ul. Kazimierza Wielkiego 1, 32-700 Bochnia , działa

16 listopada 2021

Informacja znajduje się w załączeniu