GMINA BOCHNIA

Wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach: Cerekiew, Damienice, Gierczyce i Majkowice - przeznaczonych do dzierżawy w celu rolniczego wykorzystania na okres 1 roku.

4 sierpnia 2022