GMINA BOCHNIA

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

5 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

 

 

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/get/id,1215955.html