GMINA BOCHNIA

Montaż systemu oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Cikowicach

1 sierpnia 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest montaż systemu oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Cikowicach.

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/get/id,1224342.html