Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lutego 2017

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr ORG.0050.17.2017 Wójta Gminy Bochnia od dnia 16 lutego 2017r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025 wraz z załącznikami. Konsultacje będą trwały do 18 marca 2017 r. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl, na stronie podmiotowej Gminy Bochnia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26  pok. 7, w okresie od 16 lutego 2017 r. do 18 marca 2017 r.

Konsultacje są prowadzone w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres fundusze@bochnia-gmina.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia z dopiskiem „GPR Gmina Bochnia – uwagi” od 16 lutego 2017 roku do 18 marca 2017 r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są Pani Agnieszka Grzymek i Pani Agnieszka Nóżka, Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pokój nr 7, adres poczty elektronicznej: fundusze@bochnia-gmina.pl , w godzinach pracy urzędu;
 • Pięć spotkań otwartych dla mieszkańców, umożliwiających omówienie i ocenę zapisów projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025”, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu. Spotkania planuje się w dniu 2 marca 2017 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
 1. w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Łapczycy godz. 13.30 – spotkanie dla radnych, sołtysów, proboszczów, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 2. w świetlicy szkoły w Bogucicach godz. 15:15 – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Bogucice, Ostrów Szlachecki,
 3. w świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Cikowicach godz. 16:45 – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Cikowice,
 4. w świetlicy wiejskiej w Moszczenicy godz. 17:45 – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Moszczenica,
 5. w świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach Wielkich godz. 19:00 – spotkanie dla mieszkańców miejscowości Nieszkowice Wielkie.

Uprzejmie prosimy o przyjęcie zaproszenia i aktywne włączenie się w proces całych konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bochnia na lata 2015-2025”. 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie nr ORG.0050.17.2017 Wójta Gminy Bochnia z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025” wraz z załącznikami. 
 2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025
 3. Formularz uwag.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:3981