GMINA BOCHNIA

Remont drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 437/51 oraz utwardzenie działki nr ewid. 437/53 w Siedlcu

27 czerwca 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 539125 - N - 2017 z dnia 2017-06-27 r.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1335484,remont-drogi-wewnetrznej-stanowiacej-dzialke-o-nr-ewid-43751-oraz-utwardzenie-dzialki-nr-ewid-43753-.html