GMINA BOCHNIA

GORZKÓW

11 grudnia 2017

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/3 o pow. 1,1312 ha

3.Stan prawny: KW-TR1O/00060486/0 – właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł za 1 ar + 23% VAT

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/5 o pow. 0,6068 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L).  

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł za 1 ar + 23% VAT

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/7 o pow. 0,9432 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł za 1 ar + 23% VAT

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/11 o pow. 1,0117 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł za 1 ar + 23% VAT

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


 

Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2018  r. w Urzędzie Gminy Bochnia ul.Kazimierza Wielkiego 26 w pok.nr 3 o godz.1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 12 lutego 2018 r. na rachunku bankowym gminy nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.                                             

Terminy poprzednich przetargów: 21.10.2016 r., 10.02.2017 r., 17.05.2017 r., 25.08.2017 r., 10.11.2017 r.

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargów można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.3  pod nr tel.14 6116020 .

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl ( zakładka nieruchomości na sprzedaż ) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul.Kazimierza Wielkiego 26  oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Gorzków.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie Mapa

    Mapa

  • Powiększ zdjęcie Plan zagospodarowania

    Plan zagospodarowania