GMINA BOCHNIA

Projekty

Artykuły

Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia

12 grudnia 2017

 
Operacja pn. "Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
„Celem operacji jest rozwój usług turystycznych na terenie LSR, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budowę 3 siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w miejscowościach: Baczków, Damienice, Stanisławice. Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową”

Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji powstaną 3 siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw w miejscowościach: Baczków, Damienice, Stanisławice.
Czytaj więcej o: Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia

Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia

3 stycznia 2018


Operacja pn. „Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia

Operacja pn. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie

3 stycznia 2018


Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Operacja pn. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce

3 stycznia 2018

 

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce