Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Praca zdalna w szkołach Gminy Bochnia

22 kwietnia 2020

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Praca zdalna w szkołach Gminy Bochnia”. Dofinansowanie w wysokości 80 000 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Czytaj więcej o: Praca zdalna w szkołach Gminy Bochnia

Utworzenie Klubu Senior+ w Majkowicach

4 stycznia 2019

 

 

 

 

 

"Utworzenie Klubu Seniora w Majkowicach" z dofinansowaniem w ramach rządowego „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020”

Czytaj więcej o: Utworzenie Klubu Senior+ w Majkowicach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościcach: Baczków, Proszówki, Stanisławice

30 października 2018

Operacja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościcach: Baczków, Proszówki, Stanisławice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościcach: Baczków, Proszówki, Stanisławice

Przebudowa biblioteki w Majkowicach

30 października 2018

Operacja pn. „Przebudowa biblioteki w Majkowicach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Celem operacji jest stworzenie warunków do rozwoju społeczności lokalnej poprzez przebudowę budynku biblioteki w Majkowicach, która pełni funkcje kulturalne.

Czytaj więcej o: Przebudowa biblioteki w Majkowicach

Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw

30 października 2018

Operacja pn. „Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej o: Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bochnia

1 sierpnia 2018

Gmina Bochnia realizuje projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bochnia

Rewitalizacja w Gminie Bochnia

2 lipca 2018

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rewitalizacja w Gminie Bochnia" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja w Gminie Bochnia

Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bochnia

2 lipca 2018

Gmina Bochnia realizuje projekt pn. „Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bochnia”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś 5 Ochrona Środowiska, Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Czytaj więcej o: Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bochnia