GMINA BOCHNIA

Telefon alarmowy WIOŚ - zgłaszanie naruszenia przepisów ochrony środowiska

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami przez całą dobę, od stycznia będzie uruchomiony całodobowy nr telefonu 606 382 072, na który będzie możliwość zgłaszania interwencji w ww zakresie.