Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykonanie ewidencji dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bochnia oraz obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu w/w dróg wraz z fotorejestracją pasa drogowego

10 kwietnia 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie ewidencji dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bochnia  oraz obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu w/w dróg  wraz z fotorejestracją pasa drogowego"

Czytaj więcej o: Wykonanie ewidencji dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bochnia oraz obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu w/w dróg wraz z fotorejestracją pasa drogowego

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

23 marca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. nr ew. gr. 264/2, 264/4, 264/3 i do działki nr ew. gr. 218/4 w msc. Wola Nieszkowska"

 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

"Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska – Pańska Rola"

23 marca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska – Pańska Rola"

 

Czytaj więcej o: "Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska – Pańska Rola"

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Bochnia na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2025”

16 marca 2017

Gmina Bochnia zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego tj. opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Bochnia na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2025”

Czytaj więcej o: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Bochnia na lata 2017 – 2022 z perspektywą do roku 2025”

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska – Pańska Rola

2 marca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska – Pańska Rola"

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska – Pańska Rola

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

2 marca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. nr ew. gr. 264/2, 264/4, 264/3 i do działki nr ew. gr. 218/4 w msc. Wola Nieszkowska"

 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”

21 lutego 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”

Czytaj więcej o: Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”

„Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"

17 lutego 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"

Czytaj więcej o: „Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"