Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegającej na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową w msc. Baczków

14 lutego 2017

 

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegającej na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową w msc. Baczków"

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegającej na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową w msc. Baczków

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z kanalizacją deszczową, miejscami postojowymi i peronem w miejscowości Stanisławice przy drodze gminnej nr 580817K Stanisławice – Raba i nr 580815K Stanisławice – Cikowice”

9 lutego 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z kanalizacją deszczową, miejscami postojowymi i  peronem  w miejscowości Stanisławice przy drodze gminnej nr  580817K Stanisławice – Raba i nr 580815K Stanisławice – Cikowice”

Czytaj więcej o: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z kanalizacją deszczową, miejscami postojowymi i peronem w miejscowości Stanisławice przy drodze gminnej nr 580817K Stanisławice – Raba i nr 580815K Stanisławice – Cikowice”

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Dąbrowica i Nieprześnia Gmina Bochnia” oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

2 listopada 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji obejmującej: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Dąbrowica i Nieprześnia  Gmina Bochnia” oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Czytaj więcej o: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Dąbrowica i Nieprześnia Gmina Bochnia” oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Grabina, Buczyna, Nieprześnia Gmina Bochnia” oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

2 listopada 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji obejmującej: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Grabina, Buczyna, Nieprześnia Gmina Bochnia” oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Czytaj więcej o: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla miejscowości Grabina, Buczyna, Nieprześnia Gmina Bochnia” oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Zawada (dz. nr 218), Buczyna (dz. nr483/2) Proszówki (dz. nr 278/1), Łapczyca (dz. nr 912) oraz utwardzenie działki nr 83/25 w Stradomce

15 września 2016

Wójt Gminy Bochnia zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Zawada (dz. nr 218), Buczyna (dz. nr483/2) Proszówki (dz. nr 278/1), Łapczyca (dz. nr 912) oraz utwardzenie działki nr 83/25 w Stradomce

 

Czytaj więcej o: Remont nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Zawada (dz. nr 218), Buczyna (dz. nr483/2) Proszówki (dz. nr 278/1), Łapczyca (dz. nr 912) oraz utwardzenie działki nr 83/25 w Stradomce

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”_2

15 września 2016

Wójt Gminy Bochnia ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia” w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-061/16 ogłoszonego w ramach RPO WM na lata 2014-2020_2 

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”_2

Remont boiska o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na dz. nr 585 w msc. Stanisławice

2 września 2016

 
Wójt Gminy Bochnia zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Remont boiska o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na dz. nr 585 w msc. Stanisławice”

Czytaj więcej o: Remont boiska o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na dz. nr 585 w msc. Stanisławice

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”

2 września 2016

Wójt Gminy Bochnia zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia” w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-061/16 ogłoszonego w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bochnia
Data utworzenia:2014-12-23
Data publikacji:2014-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:84341