Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia

14 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

5 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

 

 

Czytaj więcej o: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

Wójt Gminy Bochnia zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Konserwacja rowu melioracyjnego w Proszówkach „Działki” na odcinku 100mb”

31 maja 2016

 

wpis

 

 

Szczegóły postępowania na stronie BiP po kliknięciu TUTAJ.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap II

5 maja 2016

      

 WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap II 

Czytaj więcej o: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap II

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie

15 kwietnia 2016

  

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,   którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi – remonter

22 marca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia.

 

Czytaj więcej o: Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi – remonter

Opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Działanie 2.1 E-administracja

8 grudnia 2015

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz przygotowaniem wniosku  o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja  Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Działanie 2.1 E-administracja

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Proszówki, gm. Bochnia”

8 grudnia 2015

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Proszówki, gm. Bochnia”

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Proszówki, gm. Bochnia”

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej”

7 grudnia 2015

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej”.

 

 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Łapczycy o garaż jednostanowiskowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

30 listopada 2015

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na wykonanie: Opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bochnia
Data utworzenia:2014-12-23
Data publikacji:2014-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:86328