Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Bochnia

26 marca 2015

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego sołectw  Gminy Bochnia.

Czytaj więcej o: Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Bochnia

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

20 marca 2015

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia.

Czytaj więcej o: Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

Wybrano Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Odbudowa przepustu w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi gminnej 580810K w km 0+350

13 lutego 2015

Zestawienie ofert na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bochnia:

http://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/get/id,1024347.html