GMINA BOCHNIA

Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

Artykuły

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

26 listopada 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 653139-N-2018 z dnia 2018-11-26

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

8 listopada 2018

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2018/S 215-492238 z dnia 08 - 11 - 2018 roku

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Remont drogi gminnej Baczków, droga na działce nr ewid. 499 nr 580829K w miejscowości Baczków w km 0+000 – 0+340

7 listopada 2018

Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia”

1 października 2018

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o przedszkole w trybie Zaprojektuj i Wybuduj (ponowny)

5 września 2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereniegminy Bochnia oraz utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

30 sierpnia 2018

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP VI_2

29 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 609971-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

Czytaj więcej o: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bochnia – ETAP VI_2

Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Cikowicach

24 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 608195-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Czytaj więcej o: Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Cikowicach