GMINA BOCHNIA

Na terenie miasta Bochnia

Artykuły

Przejdź do - Hotel FLORIAN w Bochni   (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

30 kwietnia 2021

Nieruchomość położona w Bochni przy ulicy Galasa 4 o powierzchni łącznej 0.6348 ha składająca się z działek nr 5265/3 o pow. 0.0041 ha, 5265/6 o pow.0.4532 ha, 5267/3 o pow.0.1437 ha , 5267/4 o pow. 0.0338 ha.

Nieruchomość położona w obrębie Bochnia-6, obejmuje działki nr: 5265/3, 5265/6, 5267/3 i 5267/4 o łącznej powierzchni 0,6348 ha. Działka 5265/6 zabudowana 5-kondygnacyjnym budynkiem nieczynnego hotelu „Florian” o powierzchni użytkowej 2786 m², powierzchni zabudowy 830 m² oraz kubaturze 11344 m³. 

Nieruchomość objęta jest KW - TR1O/00036366/6 – w dziale II tej księgi Gmina Bochnia wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku i budowli.

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu Bochnia „Śródmieście” dz. nr 5265/6  ozn. symbolami: 1.ZPU.3 – teren zieleni urządzonej, 5.U.1 – teren zabudowy usługowej, 2.KDW.2 – teren drogi wewnętrznej, 2.U.6 – teren zabudowy usługowej, dz. nr 5265/3 ozn. symbolem 1.KDX.20 – teren komunikacji publicznej, dz. nr 5267/3 ozn. symbolami: 1.KP.5– teren parkingu, 1.ZPU.4 – teren zieleni urządzonej, 1.KDD.4- teren dróg publicznych, 3.KDD.3 - teren dróg publicznych, dz. nr 5267/4 ozn. symbolami: 1.KDD.4- teren dróg publicznych, 3.KDD.3 - teren dróg publicznych, 1.ZPU.5 – teren zielni urządzonej, 1.MN.29 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2.KDX.3- teren komunikacji publicznej


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 30.04.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-20
Data publikacji:2015-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:21172