GMINA BOCHNIA

SMS

Strona główna

Najnowsze aktualności

Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w m. Stanisławice, gm. Bochnia i m.Kłaj, gm. Kłaj

27 stycznia 2021

Informacja   Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych w m. Stanisławice, gm. Bochnia i m.Kłaj, gm. Kłaj - w ramach zadania inwestycyjnego pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby- przygotowanie inwestycji - Etap III"

Czytaj więcej o: Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w m. Stanisławice, gm. Bochnia i m.Kłaj, gm. Kłaj

Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego

27 stycznia 2021

Informacja   Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w  w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia  wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby- przygotowanie inwestycji - Etap III"

Czytaj więcej o: Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia

22 stycznia 2021

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia: Zespół Szkół Gminnych w Gawłówie i Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich

Czytaj więcej o: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia
Przejdź do -

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

22 stycznia 2021

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

21 stycznia 2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

20 stycznia 2021

Aktywizacja osób młodych pozostająca bez pracy w powiecie bocheńskim(V)"

15 stycznia 2021

Pracodawco skorzystaj z możliwości zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie bocheńskim (VI)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020.

Czytaj więcej o: Aktywizacja osób młodych pozostająca bez pracy w powiecie bocheńskim(V)"

Informacja o przetargach organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odzdział w Tarnowie

15 stycznia 2021