GMINA BOCHNIA

SMS

Strona główna

Najnowsze aktualności

Wykaz

3 grudnia 2019
Przejdź do -

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

29 listopada 2019

Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne Natura 2000 w Szczurowej

28 listopada 2019

W związku z opraRDOScowywaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067 w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000” zapraszamy na warsztaty konsultacyjne (spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy), które odbędą się: dla obszaru Dolina rzeki Gróbki PLH120067 w dniu 02.12.2019 r. oraz dla obszaru Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 w dniu 03.12.2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej (ul. Rynek 4).

Czytaj więcej o: Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne Natura 2000 w Szczurowej

Powiadomienie o ryzykuwystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

25 listopada 2019
Przejdź do - plakat

Nabory w NGD "E.O.CENOMA"

25 listopada 2019

Kultywowanie tradycji,kultury,obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

Zakres tematyczny projektu grantowego:nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Czytaj więcej o: Nabory w NGD "E.O.CENOMA"

Zawiadomienie XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

22 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości Łapczyca

22 listopada 2019

Przetwórstwo w gospodarstwie: tanio, zdrowo, z zyskiem

21 listopada 2019

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

 

Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na tzw. Małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i to jest nowość
w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Czytaj więcej o: Przetwórstwo w gospodarstwie: tanio, zdrowo, z zyskiem