GMINA BOCHNIA

Strona główna

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2024 znak:AB.6740.2.2.2024 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz ( ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) -Nieznano

4 czerwca 2024

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2024 znak:AB.6740.2.2.2024 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz ( ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) -Nieznanowice od km 16+163.00 do km 17+816.00 wraz z budową chodnika, rozbiórką i budową nowego mostu na potoku Polanka w miejscowości Nieprześnia i Zawada" .

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2024 znak:AB.6740.2.2.2024 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz ( ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) -Nieznano

Regulamin udziału mieszkańców gminy Bochnia w programie wsparcia w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki + wniosek

3 czerwca 2024

Zarządzenie Nr 0050.56.2024 z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

29 maja 2024

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 " Bochnia " z drogą krajow

28 maja 2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wód opadowych lub roztopowych od rowu, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 965, na terenie miejscowości Baczków, gmina Bochnia

27 maja 2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wód opadowych lub roztopowych od rowu, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 965, na terenie miejscowości Baczków, gmina Bochnia.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez PGW Wody Polskie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wód opadowych lub roztopowych od rowu, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 965, na terenie miejscowości Baczków, gmina Bochnia

Zawiadomienie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

22 maja 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje III Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 29 maja 2024 r. o godzinie 10:30 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

https://bochnia.posiedzenia.pl/?

Czytaj więcej o: Zawiadomienie III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Spotkanie informacyjne dot. Programu "Czyste powietrze"

17 maja 2024

„CZYSTE POWIETRZE” – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne dot. Programu "Czyste powietrze"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do ługowania gruzu solnego w rejonie szybu Moszczenica”

13 maja 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do ługowania gruzu solnego w rejonie szybu Moszczenica”.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do ługowania gruzu solnego w rejonie szybu Moszczenica”

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

10 maja 2024

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia ( ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 7+007.00-7+847.61, rozbiórką i budową przepustu w km 7+755.08 w miejscowości Brzeźnica".

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zbliżającego się wydarzenia pod nazwą Green Week

9 maja 2024

Obwieszczenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zbliżającego się wydarzenia pod nazwą Green Week

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zbliżającego się wydarzenia pod nazwą Green Week