GMINA BOCHNIA

SMS

Strona główna

Najnowsze aktualności

OGŁOSZENIE KRYTERIÓW I TERMINÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE BOCHNIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

30 stycznia 2023

ROLNIKU, EMERYCIE SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

30 stycznia 2023

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

  1. KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Czytaj więcej o: ROLNIKU, EMERYCIE SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

 

Czytaj więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Przejdź do -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

27 stycznia 2023
Przejdź do -

Zakończono modernizację budynku OSP w Bogucicach

26 stycznia 2023

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowo Handlowe P.B.R. Sp. z o.o.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie docieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucicach polegające na: dociepleniu ścian, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej wymianie obróbek blacharskich, remoncie balkonu wraz z barierką, dobudowę przewodów wentylacyjnych na ścianie zachodniej z wyprowadzeniem ponad dach.

 

Wartość inwestycji to ponad 0,3 mln zł.

Czytaj więcej o: Zakończono modernizację budynku OSP w Bogucicach
Przejdź do -

Wigilijna wieczerza w Klubie Senior+ w Majkowicach

26 stycznia 2023

14 grudnia 2022r. Klub Senior+ z Majkowic zorganizował Wigilijną wieczerzę, na którą zaprosił podopiecznych Klubu Senior+ z Nieprześni. Klubowicze zadbali o atmosferę w każdym detalu. Były świąteczne potrawy na stole, choinka, jasełka oraz wspólne kolędowanie.

Czytaj więcej o: Wigilijna wieczerza w Klubie Senior+ w Majkowicach
Przejdź do -

Wigilia Klubu Sportowego Nieszkowianka Nieszkowice Małe

26 stycznia 2023

17 grudnia 2022r. Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek miał przyjemność uczestniczyć w klubowej Wigilii, zorganizowanej przez Klub Sportowy Nieszkowianka Nieszkowice Małe.

Czytaj więcej o: Wigilia Klubu Sportowego Nieszkowianka Nieszkowice Małe
Przejdź do -

Spotkanie wigilijne w Grabinie – fotorelacja

26 stycznia 2023