GMINA BOCHNIA

Narodowy spis powszechny
SMS

Strona główna

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania w sprawie Uchylenia decyzji z 25.10.2019r. znak: KR.ZUZ.2.421.535.2019.JR udzielającej pozwoleń wodnoprawnych Powiatowemu zarządowi Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu, związ

22 października 2021

Ogłoszenie

21 października 2021

wpis

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" - 6 szt. drzew rosnących na terenie dz. 583/90, w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia oraz 8 szt. drzew rosnących na terenie dz nr 583/52, w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, przebudowę i likwidacje rowów oraz na odprowadzenie wód opadowych lub roztop

20 października 2021
Przejdź do -

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

19 października 2021

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Czytaj więcej o: Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW
Przejdź do -

Mecz piłki nożnej halowej

18 października 2021

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

15 października 2021

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

Czytaj więcej o: Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

Informacja o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomości

15 października 2021
Przejdź do -

Pozytywnie zaangażowani. Leśne Laboratorium w Stanisławicach

15 października 2021

Uczniowie klas 1 – 3 oraz dwóch oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Gminnych w Stanisławicach brały udział w projekcie Leśne Laboratorium. Na jego realizację szkoła otrzymała dofinansowanie 5 tysięcy złotych dzięki udziałowi w konkursie Pozytywnie zaangażowani, który ogłosiła firma Holding 1. W projekcie wzięło udział 112 dzieci z przedszkola i klas 1-3, 29 uczniów klas 7-8 oraz 10 nauczycieli. W pierwszym dniu projektu uczniowie odbyli wycieczkę do Puszczy Niepołomickiej. Tam obserwowali leśną przyrodę, rozpoznawali gatunki drzew i warstwy lasu. W drugim dniu uczniowie w pracowni biologiczno - chemicznej samodzielnie przygotowywali preparaty wykonane z liści, mchu i gleby oraz oglądali gotowe preparaty różnych narządów roślin i  zwierząt. Ponadto badali przepuszczalność gleby leśnej i ogrodowej oraz wpływ wody na mech. Uczniowie sprawdzali także, jakie barwniki występują w liściach. Wszystkie doświadczenia odbywały się pod czujnym okiem asystentów z klasy 7 i 8. W trzecim dniu odbyło się podsumowanie projektu. Wszyscy uczestniczyli w konkurencjach sportowych z elementami rywalizacji, rozwiązywali zagadki oraz quziy tematyczne. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty i medale Małego Odkrywcy. Dla wszystkich uczniów i ich rodziców został przygotowany pyszny poczęstunek. Dzięki realizacji projektu szkoła została wyposażona w nowy sprzęt sportowy oraz przybory do badań przyrodniczych. Uczniowie zaś poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności.

Czytaj więcej o: Pozytywnie zaangażowani. Leśne Laboratorium w Stanisławicach