GMINA BOCHNIA

Strona główna

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie

26 maja 2020

wpis

 

Informacja o przetargach organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odzdział w Tarnowie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o pracy Urzędu Gminy Bochnia

25 maja 2020

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Bochnia odbywa się w wyznaczonych punktach obsługi bezpośredniej z uwzględnieniem zasady jednoosobowego dostępu do jednej strefy obsługi, zalecanego dystansu oraz wzmożonych zasad higieny:

  • Stanowisko obsługi spraw z zakresu:

- podatków, opłat

- rolnictwa, geodezji

znajduje się w budynku Urzędu Gminy Bochnia – wejście główne

 

  • Stanowisko obsługi spraw z zakresu:

- CEIDG

- meldunków, dowodów osobistych

- budownictwa,

- inwestycji

znajduje się w budynku Urzędu Gminy na parterze po lewej stronie od wejścia głównego (wejście od strony ulicy).

 

  • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż JEDNA osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów)

 

  • Dla zachowania wymogów sanitarnych bardzo prosimy o:

- korzystanie ze stanowiska do dezynfekcji rąk przy wejściu,

- zakrywanie nosa oraz ust maseczką lub chustą, noszenie rękawiczek ochronnych,

- zachowanie dystansu 2 m od innych osób oczekujących na przyjęcie

W dalszym ciągu zalecana jest komunikacja w formie telefonicznej bądź elektronicznej: e-mail, ePUAP oraz dostarczanie dokumentów do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Bochnia.

Czytaj więcej o: Informacja o pracy Urzędu Gminy Bochnia

Informacja o pracy Urzędu Gminy Bochnia

19 maja 2020

Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy Bochnia pozostanie częściowo zamknięty dla bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Zalecana jest komunikacja w formie telefonicznej bądź elektronicznej: e-mail, ePUAP, a wizyty osobiste możliwe są jedynie w najbardziej istotnych sprawach.

Obsługa bezpośrednia przez pracowników Urzędu jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Ponadto, przy wejściu do Urzędu Gminy jest ustawiona specjalna skrzynka, do której można składać istotne dokumenty (wnioski, podania, druki, prośby i inne sprawy).

Kontakt telefoniczny z Urzędem:

Centrala – 14 690 11 20

Ewidencja ludności, Dowody osobiste -  14 690 11 32

Ewidencja działalności gospodarczej  - 14 690 11 48

Podatki  – 14 690 11 24

Odpady komunalne  - 14 690 11 23

Budownictwo  – 14 690 11 37

Rolnictwo i  Ochrona Środowiska - 14 690 11 35

Inwestycje  – 14 690 11 26

Czytaj więcej o: Informacja o pracy Urzędu Gminy Bochnia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 3+600 – km 3+780

19 maja 2020

Informacja KRUS dla rolników

15 maja 2020

W załączniku znajduje się pełna treść informacji

Czytaj więcej o: Informacja KRUS dla rolników

Zawiadomienie

15 maja 2020

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

14 maja 2020

Adaptacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Nieprześni na Klub Seniora

12 maja 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 539120-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Czytaj więcej o: Adaptacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Nieprześni na Klub Seniora