Projekt Kanalizacji Sanitarnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy w Bochni przedstawia do wglądu ostateczną wersję projektu technicznego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Bessów – Cerekiew.  

Szczegółowych informacji udziela pracownia projektowa opracowująca przedmiotowy projekt tj. „ PRO IN MAT” z siedzibą przy ul. Ujejskiego 12w Tarnowie, tel. 14 627–26-37

rys2_sekcja5
rys3
rys4_sekcja4
rys5_sekcja3
rys6_sekcja2
rys7_sekcja1