Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Ostrów Szlachecki, Dąbrowica i Nieszkowice Wielkie

24 maja 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

15 maja 2019

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 092-222500 z dnia 14 - 05 - 2019 roku

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Budowa sali gimnastycznej w Łapczycy – ETAP II

30 kwietnia 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 542995-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Czytaj więcej o: Budowa sali gimnastycznej w Łapczycy – ETAP II

Zakup energii elektrycznej dla obiektów gminy Bochnia i jej Jednostek Organizacyjnych

10 kwietnia 2019

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 071-167242 z dnia 10 - 04 - 2019 roku

Czytaj więcej o: Zakup energii elektrycznej dla obiektów gminy Bochnia i jej Jednostek Organizacyjnych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia

15 marca 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 523064-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia

Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm, 60-120mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

14 lutego 2019

Budowa obiektów małej architektury - zielonych siłowni w Dąbrowicy i Gierczycach oraz placów zabaw w Nieszkowicach Małych, Baczkowie, Proszówkach i Stanisławicach

25 stycznia 2019

Przebudowa budynku biblioteki w Majkowicach

8 stycznia 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 501421-N-2019 z dnia 2019-01-08

Czytaj więcej o: Przebudowa budynku biblioteki w Majkowicach