Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscowościach: Gorzków, Stanisławice, Wola Nieszkowska

8 sierpnia 2018

Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ponowny)

7 sierpnia 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 601069-N-2018 z dnia 2018-08-07 r.

Czytaj więcej o: Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ponowny)

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o przedszkole w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

6 sierpnia 2018

Dostawa samochodów lekkich pożarniczych specjalnych, ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Damienicach, Proszówkach i Woli Nieszkowskiej

3 sierpnia 2018

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie zjazdów w miejscowości Baczków, odc. 040 km 2+991 – km 3+276

27 lipca 2018

Remont dróg gminnych na terenie gminy Bochnia w miejscowościach Baczków, Brzeźnica, Buczyna i Proszówki (ponowny)

26 lipca 2018

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Cikowice, Gawłów, Nieszkowice Wielkie, Zatoka

24 lipca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 593911-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

Czytaj więcej o: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Cikowice, Gawłów, Nieszkowice Wielkie, Zatoka

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie Szlacheckim

20 lipca 2018

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 592724-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Czytaj więcej o: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie Szlacheckim