Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 967 Myślenice – Łapczyca polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Gierczyce i Łapczyca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 września 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 589638-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 967 Myślenice – Łapczyca polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Gierczyce i Łapczyca"

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1821798,przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-967-myslenice-lapczyca-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-miejscowosc.html