Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 1+704 – km 1+824

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 września 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 591441-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Gmina Bochnia ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 1+704 – km 1+824"

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1823505,przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-965-zielona-limanowa-polegajaca-na-budowie-chodnika-sieci-kanalizac.html