Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 listopada 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 608053-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia"

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1840923,przebudowa-i-remont-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-bochnia.html