Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 grudnia 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 773073-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich"

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1862339,termomodernizacja-budynkow-edukacyjnych-w-gawlowie-i-nieszkowicach-wielkich.html