Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki, gm. Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 grudnia 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 765738-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Gmina Bochnia ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki, gm. Bochnia"

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,1855525,budowa-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-przylaczami-i-instalacjami-zewnetrznymi-z-pompowniami-i-zasilan.html