Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nieszkowicach Wielkich

15 lipca 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 562243-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Czytaj więcej o: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nieszkowicach Wielkich

Remont drogi gminnej nr 580848K - odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II w km 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III w km 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów, Gmina Bochnia

6 lipca 2020

Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej w budowanej obecnie sali gimnastycznej w miejscowości Łapczyca Gmina Bochnia

17 czerwca 2020

Przetarg nieograniczony na zadanie "Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej w budowanej obecnie sali gimnastycznej w miejscowości Łapczyca Gmina Bochnia"

Czytaj więcej o: Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej w budowanej obecnie sali gimnastycznej w miejscowości Łapczyca Gmina Bochnia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 3+600 – km 3+780

19 maja 2020

Adaptacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Nieprześni na Klub Seniora

12 maja 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 539120-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Czytaj więcej o: Adaptacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Nieprześni na Klub Seniora

Budowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 6/6 w miejscowości Gorzków w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej

7 maja 2020

Remont drogi gminnej nr 580828k w km od 0+028 do km 0+366 w miejscowości Baczków gmina Bochnia

29 kwietnia 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 535635-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828k w km od 0+028 do km 0+366 w miejscowości Baczków gmina Bochnia

Malowanie dachu na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach

8 kwietnia 2020

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 530305-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

Czytaj więcej o: Malowanie dachu na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach