Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia - II postępowanie

29 lipca 2019

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 143-352467 z dnia 26 - 07 - 2019 roku

 

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia - II postępowanie

Budowa obiektów małej architektury służącej rekreacji codziennej w Cikowicach i Ostrowie Szlacheckim

22 lipca 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 576803-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Czytaj więcej o: Budowa obiektów małej architektury służącej rekreacji codziennej w Cikowicach i Ostrowie Szlacheckim

Przewóz uczniów szkół na terenie gminy Bochnia w roku szkolnym 2019/2020

9 lipca 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 571098-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Czytaj więcej o: Przewóz uczniów szkół na terenie gminy Bochnia w roku szkolnym 2019/2020

Budowa otwartej strefy aktywności w Bogucicach

2 lipca 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 567985-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. 

Czytaj więcej o: Budowa otwartej strefy aktywności w Bogucicach

OSP Bogucice: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bogucicach

24 czerwca 2019

          Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 564371-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

Czytaj więcej o: OSP Bogucice: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bogucicach

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Ostrów Szlachecki, Dąbrowica i Nieszkowice Wielkie

24 maja 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

15 maja 2019

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2019/S 092-222500 z dnia 14 - 05 - 2019 roku

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia

Budowa sali gimnastycznej w Łapczycy – ETAP II

30 kwietnia 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 542995-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Czytaj więcej o: Budowa sali gimnastycznej w Łapczycy – ETAP II