Damienice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 maja 2017

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 132/1 o pow.1.41 ha

3.Stan prawny: KW - TR1O/00060487/7 – właściciel Gmina Bochnia, dz.III i IV – b/o    

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

   P – tereny przemysłowe, RL – tereny rolne z możliwością zalesienia.

5.Ostatni termin przetargu: 26.05.2017 r.

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plan zogospodarowania

    plan zogospodarowania