Geodezja, rolnictwo i ochrona środowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bochnia.
 2. Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bochnia.
 3. Wniosek na użyczenie kompostownika
 4. Regulamin pozyskania kompostownika
 5. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
 6. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
 7. Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.
 10. Wniosek o podział nieruchomości.
 11. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 14. Wniosek o usunięcie drzew dla osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 15. Zgłoszenie wycięcia drzew przez osoby fizyczne
 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywaniem psa/psów rasy uznawanej za agresywną.
 17. Zgłoszenie szkody łowieckiej.
 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bochnia
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:28728