Tereny inwestycyjne w Gorzkowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejscowość Gorzków zlokalizowana jest bezpośrednio przy zachodniej granicy miasta Bochnia i sąsiaduje z miejscowościami: od północy – Krzeczów, od południa –

Brzeźnica, od zachodu – Bochnia oraz od wschodu – Łazy. Przez wieś biegną dwie ważniejsze trasy komunikacyjne droga krajowa nr 75 (Kraków – Muszynka) oraz linia kolejowa nr 91 (Kraków Główny – Medyka), natomiast w nieco dalszym sąsiedztwie występują dwie drogi powiatowe, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, mianowicie 1443K (Poręba Spytkowska – Bochnia) oraz 2087K (Rzezawa – Brzeźnica).

 

Oferta inwestycyjna w Gorzkowie obejmuje działki położone w Strefie Aktywności Gospodarczej, której realizacja była współfinansowana ze środków unijnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1Strefy aktywności gospodarczej. W ramach inwestycji wykonano drogi komunikacyjne wewnętrzne, sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, sieć elektroenergetyczną oświetleniową.

 

Zjazd na autostradęMapa polski z zaznaczoną autostradą

Oferta nr 1

1. Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/5 o pow. 0,6068 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L).  

5.Forma zbycia : ograniczony przetarg ustny

Oferta nr 2

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/16 o pow. 0,8801 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

 

Oferta nr 3

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 8/6 o pow. 1,15 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L)

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

Oferta nr 4

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/14 o pow. 0,8776 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY :
Aleksander Dziadowiec – tel. 14 690 11 35;

ug@bochnia-gmina.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-10
Data publikacji:2020-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:3323