Instrukcja dla Portalu mapowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DO GMINNEGO PORTALU MAPOWEGO

W celu sprawdzenia przeznaczenia terenu działki w miejscowym planie lub studium:

1.      Należy kliknąć zakładkę Gminny Portal Mapowy

2.      W prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę „lupa” i wybrać sposób zlokalizowania terenu.

      a)      w przypadku wybrania opcji wyszukiwania po działce:

 • należy kliknąć ikonę „działki”,
 • rozwinąć pasek obręb i wybrać miejscowość,
 • na pasku oznaczonym „nr działki” wpisać szukaną działkę   (ważne aby nr działki był aktualny),
 • kliknąć ikonę „szukaj”

      b)      w przypadku wybrania opcji wyszukiwania po adresie:

 • należy kliknąć ikonę „adresy”,
 • w zakładce „wyszukiwanie szczegółowe” wybrać nazwę miejscowości,
 • w zakładce „numer” wpisać numer budynku (nie wpisywać nazwy ulic – zakładka nie aktywna),
 • kliknąć ikonę „szukaj”

3.      Następnie w lewym górnym rogu na pasku zadań należy kliknąć drzewko warstw – oznaczone jako trzy kartki - pojawią się różne warstwy tematyczne

 • następnie należy zaznaczyć „kwadrat” zagospodarowanie przestrzenne   a potem kliknąć ikonę plusika (+),
 • następnie po rozwinięciu warstwy należy zaznaczyć „plany miejscowe” lub „studium” w zależności czy chcemy sprawdzić przeznaczenie działki w planie miejscowym czy w studium,
 • klikając znak „i” (zmieni kolor na żółty) na pasku zadań, a następnie zaznaczając kursorem właściwą działkę pojawi się tabela „informacja o obiekcie”
 • wtedy należy rozwinąć ikonę plusika (+) na pasku „plany miejscowe” lub „studium” (w zależności czy mamy włączoną warstwę plany miejscowe  czy studium)
 • po kliknięciu linku „pokaż pełną treść uchwały” zostanie otwarta pełna treść uchwały dla planu miejscowego lub studium.

Oprócz tego na portalu zostały udostępnione różne warstwy tematyczne dotyczące np.: map zagrożenia powodziowego, osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, podtopień, złóż, obszarów i terenów górniczych, obszarów chronionych, natury 2000, pomników przyrody itp.

Szczegółowa instrukcja i opis działania Gminnego Portalu Mapowego dostępna jest po kliknięciu ikony (?) na pasku zadań portalu.

W razie potrzeby proszę dzwonić pod nr tel.: 14-690-11-28

Zapraszamy do korzystania !

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:3572