Na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Baczków

Baczków

21 września 2022

1. Położenie: Baczków

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 28 o pow. 0,03 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00102330/9 -  Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona i użytkowana jako teren zieleni nieurządzonej. Posiada regularny kształt granic i charakteryzuje się płaską powierzchnią. W północnej części działki posadowiony jest żelbetowy słup energetyczny wraz z napowietrzną siecią energetyczną i lampą drogową oświetleniową. Od strony wschodniej graniczy z drogą publiczną.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

6. Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Baczków
Przejdź do - Siedlec

Siedlec

21 września 2022

1. Położenie: Siedlec

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 362 o pow. 0,13 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00040341/6 -  Dział III i Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Grunt o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski, o spadku w kierunki zachodnim. W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Bochnia, która może nie spełniać wymaganej dla działek budowlanych właściwej szerokości, wynikającej z obowiązujących przepisów.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 21 października 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Siedlec
Przejdź do - Chwalisław

Chwalisław

19 września 2022

1. Położenie - miejscowość: Chwalisław, gmina: Złoty Stok, powiat: ząbkowicki, województwo: dolnośląskie 

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 186/1 o pow. 0,12 ha.

3. Księga wieczysta nr SW1Z/00008519/8 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - brak wpisów, Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, o nieregularnym kształcie granic, konfiguracja terenu mocno urozmaicona ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Na działce posadowione są w zwartej zabudowie dwa budynki: mieszkalny oraz gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 126,33m2, natomiast budynku gospodarczego: 96,37m2. Budynek mieszkalny to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt nie użytkowany od kilku lat, uległ dewastacji. Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem. Budynek w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany nadziemia mocno spękane, widoczne ubytki ściany szczytowej - grozi zawaleniem. Do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna linią napowietrzną. Na działce zlokalizowany jest bezodpływowy osadnik na ścieki 2-komorowy z kręgów żelbetowych oraz studnia kopana.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-rekreacyjnej, RPz- tereny istniejących użytków rolnych, z prawem wprowadzenia zabudowy

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - wyznaczonego na dzień 09.09.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Chwalisław
Przejdź do - Siedlec

Siedlec

7 września 2022

1. Położenie: Siedlec

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 270 o pow. 0,32 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00059315/1 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o wydłużonym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta). Teren użytkowany rolniczo. Od strony południowej działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa w części wschodniej o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi, w części zachodniej o nawierzchni nieutwardzonej). Przez południowy kraniec działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: R1- tereny rolne.

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


Ogłoszenie I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - wyznaczonego na dzień 07.10.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Siedlec
Przejdź do - Siedlec

Siedlec

7 września 2022

1. Położenie: Siedlec

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 264 o pow. 0,33 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00059315/1 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o wydłużonym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta). Teren użytkowany rolniczo. Od strony południowej działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa w części wschodniej o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi, w części zachodniej o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: R1- tereny rolne.

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


Ogłoszenie I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - wyznaczonego na dzień 07.10.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Siedlec
Przejdź do - Gorzków

Gorzków

4 lipca 2022

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 8/8 o pow. 1,12 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L)

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

Informacja o wyniku I ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/8, położonej w obrębie Gorzków, wyznaczonym na dzień 24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie I-szego przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działki nr 8/8 położonej w Gorzkowie (tereny inwestycyjne) - wyznaczonego na dzień 24.06.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Czytaj więcej o: Gorzków
Przejdź do - BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

4 lipca 2022

Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic (wielobok nieforemny). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej i P – tereny przemysłowe

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta), użytkowana rolniczo. Część nieruchomości porośnięta drobnymi drzewami i krzewami.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic. Nierównomiernie nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część użytkowana rolniczo, część północna nieużytkowana. W środkowej części nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część porośnięta drobnymi drzewami i krzewami, pozostała część użytkowana rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


 ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU


Informacja o wynikach I nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie I-szych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr: 473/3, 473/4, 473/5, 439/7, 439/8 i 439/9, położonych w Bogucicach (tereny inwestycyjne) objętych Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną  - wyznaczonych na dzień 24.06.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 07.03.2022 r.

Czytaj więcej o: BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Gierczyce

20 czerwca 2022

1. Położenie: Gierczyce

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 477/6 o pow. 1,9382 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00063619/3 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów.

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, o nieregularnym kształcie granic zbliżonym do trapezu. Teren płaski i pagórkowaty. Działka znajduje się w obrębie orientacyjnego obszaru terenów zmeliorowanych, a przez działkę przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV wraz ze strefami technicznymi. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: ML1- tereny zabudowy letniskowej.

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż - wyznaczonego na dzień 10.06.2022 r.

Ogłoszenie I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  - wyznaczonego na dzień 10.06.2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Cerekiew

30 maja 2022

Cerekiew - działka niezabudowana oznaczona nr 109/1 o pow. 0.0934 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00059317/5 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 20 maja 2022 r.

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 20-05-2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej o: Cerekiew
Przejdź do - Zatoka

Zatoka

30 maja 2022

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, o regularnym kształcie granic zbliżonym do prostokąta. 

Oznaczona jako działka nr 164/5 o pow. 0,2991 ha objęta księgą wieczystą nr TR1O/00059485/3 - właściciel Gmina Bochnia.

Teren płaski, w całości porośnięty roślinnością segetalną oraz zakrzaczony. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem:

US2- tereny rekreacji i sportu.


Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 20 maja 2022 r.

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 20-05-2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Zatoka
Przejdź do - Zatoka

Zatoka

30 maja 2022

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (do rozbiórki) oraz budynkiem gospodarczym.

Oznaczona jako działka nr 326/2 o pow. 0,12 ha objęta księgą wieczystą nr TR1O/00068892/5 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem:

MN2e - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 20 maja 2022 r.

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 20-05-2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Zatoka

Nieszkowice Małe

30 maja 2022

Nieszkowice Małe - działka niezabudowana oznaczona nr 250 o pow. 0.12 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00051668/4 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

R1 - tereny rolne, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, który odbył się w dniu 20 maja 2022 r.

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 20-05-2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej o: Nieszkowice Małe

Gierczyce

25 marca 2020

1.Położenie: Gierczyce

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 289 o pow. 1,01 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00063619/3  właściciel Gmina Bochnia

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

R1  – tereny rolnicze, ZN - tereny korytarzy ekologicznych,  KDG - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.  

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


Czytaj więcej o: Gierczyce

Gawłów

22 października 2019

Gawłów-działka niezabudowana oznaczona nr 456/2 o pow. 0.02 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00002634/9 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym wyznaczonym na dzień 22.11.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Czytaj więcej o: Gawłów
Przejdź do - Gorzków

Gorzków

8 maja 2018

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 306/2 o pow.0.0318 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00066767/6 - właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

Działka nr 306/2  oznaczona jest symbolem MN1k  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.