Na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Gorzków

30 kwietnia 2024

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 306/2 o pow. 0,0318 ha 

3.Stan prawny: KW-  TR1O/00066767/6  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN1k- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Baczków

30 kwietnia 2024

1.Położenie: Baczków

2.Nieruchomość częściowo zabudowana oznaczona nr 8/2 o pow. 0,06 ha 

3.Stan prawny: KW-  TR1O/00050277/9  właściciel Gmina Bochnia 

Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

R1- tereny rolne

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Nieszkowice Małe

22 lutego 2024

1.Położenie: Nieszkowice Małe

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 250 o pow. 0,12 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00051668/4 właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

R1 - tereny rolne, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 250 położonej w obrębie Nieszkowice Małe, który odbył się w dniu 21 maja 2024 r.  

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 250, położonej w obrębie Nieszkowice Małe, wyznaczonego na dzień 21 maja 2024 r.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Czytaj więcej o: Nieszkowice Małe
Przejdź do - Chwalisław

Chwalisław

15 marca 2023

1. Położenie - miejscowość: Chwalisław, gmina: Złoty Stok, powiat: ząbkowicki, województwo: dolnośląskie 

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 186/1 o pow. 0,12 ha.

3. Księga wieczysta nr SW1Z/00008519/8 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - brak wpisów, Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, o nieregularnym kształcie granic, konfiguracja terenu mocno urozmaicona ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Na działce posadowione są w zwartej zabudowie dwa budynki: mieszkalny oraz gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 126,33m2, natomiast budynku gospodarczego: 96,37m2. Budynek mieszkalny to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt nie użytkowany od kilku lat, uległ dewastacji. Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem. Budynek w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany nadziemia mocno spękane, widoczne ubytki ściany szczytowej - grozi zawaleniem. Do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna linią napowietrzną. Na działce zlokalizowany jest bezodpływowy osadnik na ścieki 2-komorowy z kręgów żelbetowych oraz studnia kopana.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-rekreacyjnej, RPz- tereny istniejących użytków rolnych, z prawem wprowadzenia zabudowy

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


 

Czytaj więcej o: Chwalisław
Przejdź do - BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

15 marca 2023

Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic (wielobok nieforemny). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej i P – tereny przemysłowe

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta), użytkowana rolniczo. Część nieruchomości porośnięta drobnymi drzewami i krzewami.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic. Nierównomiernie nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część użytkowana rolniczo, część północna nieużytkowana. W środkowej części nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część porośnięta drobnymi drzewami i krzewami, pozostała część użytkowana rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


 ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU


 

Czytaj więcej o: BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Gierczyce

15 marca 2023

1. Położenie: Gierczyce

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 477/6 o pow. 1,9382 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00063619/3 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów.

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, o nieregularnym kształcie granic zbliżonym do trapezu. Teren płaski i pagórkowaty. Działka znajduje się w obrębie orientacyjnego obszaru terenów zmeliorowanych, a przez działkę przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV wraz ze strefami technicznymi. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: ML1- tereny zabudowy letniskowej.

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


 

Cerekiew

15 marca 2023

Cerekiew - działka niezabudowana oznaczona nr 109/1 o pow. 0.0934 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00059317/5 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


 

Czytaj więcej o: Cerekiew

Gierczyce

15 marca 2023

1.Położenie: Gierczyce

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 289 o pow. 1,01 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00063619/3  właściciel Gmina Bochnia

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

R1  – tereny rolnicze, ZN - tereny korytarzy ekologicznych,  KDG - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.  

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


Czytaj więcej o: Gierczyce
Przejdź do - CEREKIEW

CEREKIEW

Dz. nr 176 o pow. 6.16 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Dz. nr 265 o pow. 31.42 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń).
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, RU – tereny gospodarki rolno-spożywczej, R-OK – tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym

 


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-25
Data publikacji:2015-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:61963