Na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Siedlec

15 grudnia 2020

  I. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/1 o pow. 0.0264 ha, 66/1 o pow. 0.0736 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


 II.  1. Położenie: Siedlec  

      2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/2 o pow. 0.0249 ha, 66/2 o pow. 0.0751 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

      3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

      4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

          MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

      5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


III. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/3 o pow. 0.0269 ha, 66/3 o pow. 0.0709 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

    5.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


IV. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/4 o pow. 0.0340 ha, 66/4 o pow. 0.0675 ha, stanowiące jedną nieruchomość. 

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

     5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


V. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki nr 63/9 o pow. 0.1330 ha 

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


VI. 1. Położenie: Siedlec

     2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 446/10 o pow. 0,1300 ha.

     3. Stan prawny: TR1O/00049298/2 - właściciel Gmina Bochnia. Dział: III i IV– brak wpisów.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZN - tereny korytarzy ekologicznych.

     5.  Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony. 

Informacja o wynikach przetargów z dnia 15.01.2021 r.

Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych - wyznaczonych na dzień 15.01.2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej o: Siedlec

Gorzków

22 grudnia 2020

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/5 o pow. 0,6068 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L).  

5.Forma zbycia : ograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/14 o pow. 0,8776 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/16 o pow. 0,8801 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 8/6 o pow. 1,15 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L)

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

Informacja o wynikach przetargu Gorzków dz. 6/5, 6/14, 6/16

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6/14 o pow. 0,8776 ha, położonej w obrębie Gorzków, wyznaczonym na dzień 14 grudnia 2020 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 6/5 i 6/16, położonych w obrębie Gorzków, wyznaczonych na dzień 14 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o II przetargach ustnych ograniczonych na dz. 6/5, 6/14, 6/16 - wyznaczonych na dzień 14.12.2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6/3 o pow. 1,1312 ha, położonej w obrębie Gorzków, wyznaczonym na dzień 11 września 2020 r.

LISTA osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 6/5, 6/14, 6/16, położonych w obrębie Gorzków, wyznaczonych na dzień 11 września 2020 r.

Ogłoszenie o I przetargach ustnych ograniczonych na dz. 6/3, 6/5, 6/14, 6/16 - wyznaczonych na dzień 11.09.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 28.04.2020 r.

Czytaj więcej o: Gorzków

Gierczyce

25 marca 2020

1.Położenie: Gierczyce

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 289 o pow. 1,01 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00063619/3  właściciel Gmina Bochnia

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

R1  – tereny rolnicze, ZN - tereny korytarzy ekologicznych,  KDG - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.  

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 289, obręb Gierczyce

Ogłoszenie o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości wyznaczonym na dzień 27.03.2020 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - Zgłoszenie udziału w przetargu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o łącznej powierzchni i statusie rolnika

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji rolniczych

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o integralności i zorganizowanej całości gospodarczej

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o zapoznaniu ze stanem faktycznym i warunkami przetargu

Załącznik nr 7 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o wyrażeniu zgody współmałżonka

Załącznik nr 8 do ogłoszenia o przetargu - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie wykazu nieruchomości z dnia 16.08.2019 r.

Czytaj więcej o: Gierczyce

Gawłów

22 października 2019

Gawłów-działka niezabudowana oznaczona nr 456/2 o pow. 0.02 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00002634/9 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym wyznaczonym na dzień 22.11.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Czytaj więcej o: Gawłów
Przejdź do - Zatoka

Zatoka

7 października 2019

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (do rozbiórki) oraz budynkiem gospodarczym.

Oznaczona jako działka nr 326/2 o pow. 0,12 ha objęta księgą wieczystą nr TR1O/00068892/5 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolami:

MN2e - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, KDD – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym wyznaczonym na dzień 20.09.2019 r. 

Czytaj więcej o: Zatoka
Przejdź do - Gorzków

Gorzków

8 maja 2018

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 306/2 o pow.0.0318 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00066767/6 - właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

Działka nr 306/2  oznaczona jest symbolem MN1k  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - Damienice

Damienice

29 czerwca 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 132/3 o pow. 0.2759 ha

3.Stan prawny: KW - TR1O/00060487/7 – właściciel Gmina Bochnia,

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

   P – tereny przemysłowe, RL – tereny rolne z możliwością zalesienia.

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - Damienice

Damienice

9 lutego 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana złożona z działek oznaczonych nr 642/5 o pow.0.04 ha, 643/5 o pow.0.02 ha.

3.Stan prawny: KW-TR1O/00053322/4, - właściciel Gmina Bochnia – działki bez obciążeń.

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2-tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz ZN – tereny korytarzy ekologicznych.        

5.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - Stanisławice

Stanisławice

8 sierpnia 2017

Działki niezabudowane, położone w Stanisławicach oznaczone nr 583/44 o pow.0.01 ha, 606 o pow. 0.03 ha.

Stan prawny: KW – TR1O/00081092/4 – właściciel Gmina Bochnia - działki bez obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolami: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej, KDZ – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

 

Przejdź do - BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

15 maja 2017

Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: własność Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń )
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  P – tereny przemysłowe, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/6 o pow. 2,39 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  P – tereny przemysłowe, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Ostatni termin przetargu: 21 lipca 2017 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

 

Przejdź do - Cerekiew

Cerekiew

26 lipca 2016

    1.Położenie: Cerekiew

    2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 461/1 o pow.0.14 ha

    3.Stan prawny: KW -  TR1O/00059317/5-właściciel Gmina Bochnia - działka bez obciążeń

    4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

       MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

       R1 – tereny rolne,

       KDZ- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

    5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Ostatni termin przetargu: 2 września 2016 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - STANISŁAWICE

STANISŁAWICE

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 583/71  o pow.0.09 ha.

Stan prawny: KW -  TR1O/00081092/4 – właściciel Gmina Bochnia działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2 – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej, ZL1 - tereny zieleni izolacyjnej.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - SIEDLEC

SIEDLEC

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 639/1  o pow.0.37  ha dz.III i IV – b/o    

Stan prawny: KW -  TR1O/00059315/1 –  właściciel Gmina Bochnia

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia: R1- tereny rolne

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - Brzeźnica

Brzeźnica

4 marca 2016

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 266 o pow.0.52  ha

Stan prawny: KW- TR1O/00068909/8 – właściciel Gmina Bochnia-działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia: R2 – tereny rolne, R-OK – tereny rolne otwarte o znaczeniu krajobrazowym, KDD – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - CHEŁM

CHEŁM

Dziaki oznaczone nr 131/4 o pow.0.07 ha131/6 o pow.0.05 ha, 131/7 o pow. 0.02 (nieruchomość niezabudowana) – obj.KW- TR1O/00054231/3, obj.KW- TR1O/00054233/7, TR1O/00059307/2 (dz.III i IV bez obciążeń). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem R2 – tereny rolne bez prawa zabudowy w strefie występowania potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.