Na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Siedlec

Siedlec

16 listopada 2018

  I. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/1 o pow. 0.0264 ha, 66/1 o pow. 0.0736 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł za 1 ar + 23%  vat.

     6. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


 II.  1. Położenie: Siedlec  

      2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/2 o pow. 0.0249 ha, 66/2 o pow. 0.0751 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

      3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

      4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

          MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

      5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł za 1 ar + 23% vat .

      6. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


III. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/3 o pow. 0.0269 ha, 66/3 o pow. 0.0709 ha, stanowiące jedną nieruchomość.

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

     5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł za 1 ar + 23%   vat

     6.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


IV. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Działki niezabudowane oznaczone nr 63/4 o pow. 0.0340 ha, 66/4 o pow. 0.0675 ha, stanowiące jedną nieruchomość. 

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

     5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł za 1 ar + 23% vat

     6. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


V.  1. Położenie: Siedlec  

     2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki nr 63/6 o pow. 0.1298 ha,

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł za 1 ar + 23% vat

     6. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


VI. 1. Położenie: Siedlec  

     2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki nr 63/9 o pow. 0.1330 ha 

     3. Stan prawny: TR1O/00059315/1- właściciel Gmina Bochnia.

     4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

         MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

     5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł za 1 ar + 23%  vat

     6. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

Czytaj więcej o: Siedlec
Przejdź do - Proszówki

Proszówki

7 listopada 2018

Proszówki - działka niezabudowana oznaczona nr 894/2 o pow. 0.01 ha,obj.księgą wieczystą nr TR1O/00050076/0 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem  MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000,00 zł + 23% VAT.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Czytaj więcej o: Proszówki
Przejdź do - Łapczyca

Łapczyca

7 listopada 2018

Łapczyca-działka niezabudowana oznaczona nr 1259 o pow.0.06 ha,obj.księgą wieczystą  nr TR1O/00093832/1- właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem  ZN- tereny korytarzy ekologicznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000,00 zł.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.


Łapczyca-działka niezabudowana oznaczona nr 1262 o pow.0.01 ha,obj.księgą wieczystąnr TR1O/00093832/1- właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolami: KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej, ZN- tereny korytarzy ekologicznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750,00 zł +23% VAT.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.


Łapczyca-działka niezabudowana oznaczona nr 1264 o pow.0.07 ha,obj.księgą wieczystą  nr TR1O/00093832/1- właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolami: KDD,KDGP -tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej, ZN- tereny korytarzy ekologicznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.250,00 zł + 23% VAT.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Czytaj więcej o: Łapczyca
Przejdź do - Gawłów

Gawłów

7 listopada 2018

Gawłów działka niezabudowana oznaczona nr 597/4 o pow.0.01 ha, obj.księgą wieczystą nr TR1O/00002634/9 -  właściciel - Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD-tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.000,00 zł + 23%  vat.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Czytaj więcej o: Gawłów
Przejdź do - Damienice

Damienice

29 czerwca 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 132/3 o pow. 0.2759 ha

3.Stan prawny: KW - TR1O/00060487/7 – właściciel Gmina Bochnia,

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

   P – tereny przemysłowe, RL – tereny rolne z możliwością zalesienia.

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - Gorzków

Gorzków

8 maja 2018

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 306/2 o pow.0.0318 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00066767/6 - właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

Działka nr 306/2  oznaczona jest symbolem MN1k  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - Damienice

Damienice

9 lutego 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana złożona z działek oznaczonych nr 642/5 o pow.0.04 ha, 643/5 o pow.0.02 ha.

3.Stan prawny: KW-TR1O/00053322/4, - właściciel Gmina Bochnia – działki bez obciążeń.

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2-tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz ZN – tereny korytarzy ekologicznych.        

5.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - GORZKÓW

GORZKÓW

9 lutego 2018

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/3 o pow. 1,1312 ha

3.Stan prawny: KW-TR1O/00060486/0 – właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/5 o pow. 0,6068 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L).  

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/7 o pow. 0,9432 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 6/11 o pow. 1,0117 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KGP – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi krajowej (klasy GP) łączącej istniejącą  drogę krajową z planowanym węzłem autostradowym.

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - Stanisławice

Stanisławice

8 sierpnia 2017

Działki niezabudowane, położone w Stanisławicach oznaczone nr 583/44 o pow.0.01 ha, 606 o pow. 0.03 ha.

Stan prawny: KW – TR1O/00081092/4 – właściciel Gmina Bochnia - działki bez obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolami: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej, KDZ – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

 

Przejdź do - Chełm

Chełm

7 czerwca 2017

Położenie: Chełm

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 102/19 o pow.0.0183 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00059306/5– właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2Ge  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w obszarze chronionego krajobrazu, KDZ- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej 

Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny

Ostatni termin przetargu: 7 lipca 2017 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

15 maja 2017

Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: własność Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń )
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  P – tereny przemysłowe, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Dz.473/6 o pow. 2,39 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (dz.III i IV bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  P – tereny przemysłowe, KDD – teren tras i urządzeń komunikacji drogowej.


Ostatni termin przetargu: 21 lipca 2017 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

 

Przejdź do - Cikowice

Cikowice

26 lipca 2016

    1.Położenie: Cikowice

    2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 134  o pow.0.43 ha

    3.Stan prawny: KW -  TR1O/00098838/8-właściciel Gmina Bochnia - działka bez obciążeń

    4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

       P  – tereny przemysłowe (zmeliorowane),

       KDZ- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej

    5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Ostatni termin przetargu: 2 września 2016 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - BACZKÓW

BACZKÓW

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 443/12 o pow. 0.09  ha

Stan prawny: KW-TR1O/00050277/9 – właściciel Gmina Bochnia- działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MU – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo-usługowej, KDZ – tereny tras i  urządzeń komunikacji drogowej

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - Cerekiew

Cerekiew

26 lipca 2016

    1.Położenie: Cerekiew

    2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 461/1 o pow.0.14 ha

    3.Stan prawny: KW -  TR1O/00059317/5-właściciel Gmina Bochnia - działka bez obciążeń

    4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

       MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

       R1 – tereny rolne,

       KDZ- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

    5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Ostatni termin przetargu: 2 września 2016 r.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - STANISŁAWICE

STANISŁAWICE

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 583/71  o pow.0.09 ha.

Stan prawny: KW -  TR1O/00081092/4 – właściciel Gmina Bochnia działka bez obciążeń

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2 – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej, ZL1 - tereny zieleni izolacyjnej.

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.