Na terenie gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Buczyna

Buczyna

18 maja 2023

1.Położenie: Buczyna

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 36/1 o pow. 0,23 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00108725/7 właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Czytaj więcej o: Buczyna

Łapczyca

18 maja 2023

1.Położenie: Łapczyca

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 696/6 o pow. 0,0183 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00015457/8 właściciel Gmina Bochnia – Dział III – ujawniono wpis: „Bezpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu, po całej działce nr 696/6, położonej w Łapczycy, z prawem wykonania zjazdu z drogi oznaczonej jako działka nr 695, na działkę nr 696/6 i prawem do utwardzenia szlaku drożnego, w sposób według uznania właściciela nieruchomości władnącej - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działki nr 696/7 położonej w Łapczycy”

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Czytaj więcej o: Łapczyca
Przejdź do - Gorzków

Gorzków

29 grudnia 2022

1.Położenie: Gorzków

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 8/8 o pow. 1,12 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00060486/0  właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

P/U  – teren przeznaczony dla funkcji przemysłowo-usługowej, KL – teren przeznaczony  pod komunikację – dla prowadzenia trasy drogi lokalnej (klasy L)

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU

Informacja o wyniku II ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/8, położonej w obrębie Gorzków, wyznaczonym na dzień 21 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działki położonej w Gorzkowie (tereny inwestycyjne) wyznaczonego na dzień 21 grudnia 2022 r.

Informacja o wyniku I ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/8, położonej w obrębie Gorzków, wyznaczonym na dzień 24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie I-szego przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż działki nr 8/8 położonej w Gorzkowie (tereny inwestycyjne) - wyznaczonego na dzień 24.06.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Czytaj więcej o: Gorzków
Przejdź do - Chwalisław

Chwalisław

15 marca 2023

1. Położenie - miejscowość: Chwalisław, gmina: Złoty Stok, powiat: ząbkowicki, województwo: dolnośląskie 

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 186/1 o pow. 0,12 ha.

3. Księga wieczysta nr SW1Z/00008519/8 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - brak wpisów, Dział IV– brak wpisów

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana, o nieregularnym kształcie granic, konfiguracja terenu mocno urozmaicona ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Na działce posadowione są w zwartej zabudowie dwa budynki: mieszkalny oraz gospodarczy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 126,33m2, natomiast budynku gospodarczego: 96,37m2. Budynek mieszkalny to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt nie użytkowany od kilku lat, uległ dewastacji. Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem. Budynek w złym stanie technicznym, dach zawalony, ściany nadziemia mocno spękane, widoczne ubytki ściany szczytowej - grozi zawaleniem. Do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna linią napowietrzną. Na działce zlokalizowany jest bezodpływowy osadnik na ścieki 2-komorowy z kręgów żelbetowych oraz studnia kopana.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: MN- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-rekreacyjnej, RPz- tereny istniejących użytków rolnych, z prawem wprowadzenia zabudowy

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


 

Czytaj więcej o: Chwalisław
Przejdź do - BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

15 marca 2023

Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic (wielobok nieforemny). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej i P – tereny przemysłowe

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta), użytkowana rolniczo. Część nieruchomości porośnięta drobnymi drzewami i krzewami.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic. Nierównomiernie nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część użytkowana rolniczo, część północna nieużytkowana. W środkowej części nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część porośnięta drobnymi drzewami i krzewami, pozostała część użytkowana rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


 ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU


 

Czytaj więcej o: BOGUCICE – Tereny objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Gierczyce

15 marca 2023

1. Położenie: Gierczyce

2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 477/6 o pow. 1,9382 ha.

3. Księga wieczysta nr TR1O/00063619/3 - właściciel Gmina Bochnia - Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń, które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów.

4. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, o nieregularnym kształcie granic zbliżonym do trapezu. Teren płaski i pagórkowaty. Działka znajduje się w obrębie orientacyjnego obszaru terenów zmeliorowanych, a przez działkę przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV wraz ze strefami technicznymi. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem: ML1- tereny zabudowy letniskowej.

6. Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

ZOBACZ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU


 

Cerekiew

15 marca 2023

Cerekiew - działka niezabudowana oznaczona nr 109/1 o pow. 0.0934 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00059317/5 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


 

Czytaj więcej o: Cerekiew
Przejdź do - Zatoka

Zatoka

15 marca 2023

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, o regularnym kształcie granic zbliżonym do prostokąta. 

Oznaczona jako działka nr 164/5 o pow. 0,2991 ha objęta księgą wieczystą nr TR1O/00059485/3 - właściciel Gmina Bochnia.

Teren płaski, w całości porośnięty roślinnością segetalną oraz zakrzaczony. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona jest symbolem:

US2- tereny rekreacji i sportu.


 

Czytaj więcej o: Zatoka

Nieszkowice Małe

15 marca 2023

Nieszkowice Małe - działka niezabudowana oznaczona nr 250 o pow. 0.12 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00051668/4 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

R1 - tereny rolne, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


 

Czytaj więcej o: Nieszkowice Małe

Gierczyce

15 marca 2023

1.Położenie: Gierczyce

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 289 o pow. 1,01 ha 

3.Stan prawny: KW- TR1O/00063619/3  właściciel Gmina Bochnia

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

R1  – tereny rolnicze, ZN - tereny korytarzy ekologicznych,  KDG - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.  

5.Forma zbycia: ograniczony przetarg ustny


Czytaj więcej o: Gierczyce

Gawłów

15 marca 2023

Gawłów-działka niezabudowana oznaczona nr 456/2 o pow. 0.02 ha, obj. księgą wieczystą  nr TR1O/00002634/9 - właściciel Gmina Bochnia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia oznaczona symbolami:

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, KDD - tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Działka przeznaczona do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

 

Czytaj więcej o: Gawłów
Przejdź do - Gorzków

Gorzków

8 maja 2018

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 306/2 o pow.0.0318 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00066767/6 - właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

Działka nr 306/2  oznaczona jest symbolem MN1k  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - Damienice

Damienice

29 czerwca 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 132/3 o pow. 0.2759 ha

3.Stan prawny: KW - TR1O/00060487/7 – właściciel Gmina Bochnia,

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

   P – tereny przemysłowe, RL – tereny rolne z możliwością zalesienia.

5.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.


Przejdź do - Damienice

Damienice

9 lutego 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana złożona z działek oznaczonych nr 642/5 o pow.0.04 ha, 643/5 o pow.0.02 ha.

3.Stan prawny: KW-TR1O/00053322/4, - właściciel Gmina Bochnia – działki bez obciążeń.

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2-tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz ZN – tereny korytarzy ekologicznych.        

5.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

Przejdź do - Stanisławice

Stanisławice

8 sierpnia 2017

Działki niezabudowane, położone w Stanisławicach oznaczone nr 583/44 o pow.0.01 ha, 606 o pow. 0.03 ha.

Stan prawny: KW – TR1O/00081092/4 – właściciel Gmina Bochnia - działki bez obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolami: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej, KDZ – tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej.

Nowy termin przetargu będzie ogłoszony wkrótce.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-25
Data publikacji:2015-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:56688