Jesteś tutaj: Start / OFERTA INWESTYCYJNA

OFERTA INWESTYCYJNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 


OFERTA INWESTYCYJNA

GMINY BOCHNIA

 

GMINA BOCHNIA INVESTMENT OFFER


 

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, a także korzystne położenie geograficzne czynią z bocheńskiej gminy interesującego partnera gospodarczego.

Tereny inwestycyjne w Bogucicach Tereny inwestycyjne w Cererkwi Hotel Florian w Bochni Tereny inwestycyjne w Cererkwi Tereny inwestycyjne w Bogucicach Tereny inwestycyjne w Gorzkowie Tereny inwestycyjne w Gorzkowie

Artykuły

Przejdź do - OFERTA NR 1 - Tereny inwestycyjne w Bogucicach objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

OFERTA NR 1 - Tereny inwestycyjne w Bogucicach objęte Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną

24 stycznia 2022

Dz.473/3 o pow. 3,4121 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic (wielobok nieforemny). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/4 o pow. 2,9084 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta). Teren porośnięty drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.473/5 o pow. 2,6915 ha (nieruchomość niezabudowana)
Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej i P – tereny przemysłowe

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do prostokąta), użytkowana rolniczo. Część nieruchomości porośnięta drobnymi drzewami i krzewami.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


Dz.439/7 o pow. 2,8360 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie granic. Nierównomiernie nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/8 o pow. 3,7176 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część użytkowana rolniczo, część północna nieużytkowana. W środkowej części nieruchomość porośnięta drobnymi drzewami i krzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej
w zasięgu.


Dz.439/9 o pow. 3,5105 ha (nieruchomość niezabudowana)

Stan prawny: Gmina Bochnia – KW nr TR1O/00059298/5 (Dział III - ujawnione są zapisy praw i ograniczeń,które nie dotyczą przedmiotowej działki, Dział IV– brak wpisów)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem: UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, płaska o regularnym kształcie granic (zbliżonym do trapezu). Południowa część porośnięta drobnymi drzewami i krzewami, pozostała część użytkowana rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej). Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.


ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU

INFORMACJE O AKTUALNYCH PRZETARGACH


Przejdź do - OFERTA NR 2 - Tereny inwestycyjne w CEREKWI

OFERTA NR 2 - Tereny inwestycyjne w CEREKWI

Dz. nr 176 o pow. 6.16 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń)
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej


Dz. nr 265 o pow. 31.42 ha, obj. KW -TR1O/00059317/5 (bez obciążeń).
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami:  UU1 – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, RU – tereny gospodarki rolno-spożywczej, R-OK – tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym

ZOBACZ DZIAŁKI W GEOPORTALU

ZOBACZ PLAN ZAGOSPODAROWANIA

 

Przejdź do - OFERTA NR 3 - Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

OFERTA NR 3 - Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

30 kwietnia 2021

Nieruchomość położona w Bochni przy ulicy Galasa 4 o powierzchni łącznej 0.6348 ha składająca się z działek nr 5265/3 o pow. 0.0041 ha, 5265/6 o pow.0.4532 ha, 5267/3 o pow.0.1437 ha , 5267/4 o pow. 0.0338 ha.

Nieruchomość położona w obrębie Bochnia-6, obejmuje działki nr: 5265/3, 5265/6, 5267/3 i 5267/4 o łącznej powierzchni 0,6348 ha. Działka 5265/6 zabudowana 5-kondygnacyjnym budynkiem nieczynnego hotelu „Florian” o powierzchni użytkowej 2786 m², powierzchni zabudowy 830 m² oraz kubaturze 11344 m³. 

Nieruchomość objęta jest KW - TR1O/00036366/6 – w dziale II tej księgi Gmina Bochnia wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku i budowli.

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu Bochnia „Śródmieście” dz. nr 5265/6  ozn. symbolami: 1.ZPU.3 – teren zieleni urządzonej, 5.U.1 – teren zabudowy usługowej, 2.KDW.2 – teren drogi wewnętrznej, 2.U.6 – teren zabudowy usługowej, dz. nr 5265/3 ozn. symbolem 1.KDX.20 – teren komunikacji publicznej, dz. nr 5267/3 ozn. symbolami: 1.KP.5– teren parkingu, 1.ZPU.4 – teren zieleni urządzonej, 1.KDD.4- teren dróg publicznych, 3.KDD.3 - teren dróg publicznych, dz. nr 5267/4 ozn. symbolami: 1.KDD.4- teren dróg publicznych, 3.KDD.3 - teren dróg publicznych, 1.ZPU.5 – teren zielni urządzonej, 1.MN.29 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2.KDX.3- teren komunikacji publicznej

ZOBOCZ NIERUCHOMOŚĆ W GEOPORTALU

INFORMACJE O AKTUALNYCH PRZETARGACH

Czytaj więcej o: OFERTA NR 3 - Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:22063