DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA DEKLARACJA

Wzór obowiązujący od dnia 10 marca 2020r:

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Załącznik do deklaracji -Obowiązującej od dnia 10 marca 2020r. OŚWIADCZENIE

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.