DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA DEKLARACJA

Wzór obowiązujący od dnia 10 marca 2020r:

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Załącznik do deklaracji -Obowiązującej od dnia 10 marca 2020r. OŚWIADCZENIE

 

 

 

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Podatniku zapoznaj się jeśli nie chcesz zapłacić więcej

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ZAPŁACISZ DODATKOWO.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami będziesz ukarany przez Urząd Skarbowy :

  • opłatą manipulacyjną w wysokości 100 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego
  • wydatkami egzekucyjnymi
  • opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatą za czynności egzekucyjne

Jeżeli NIE ZAWIADOMISZ Urzędu Gminy Bochnia o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 upea) do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 upea).
Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia.


Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 16,00 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 36,00 zł


W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

  • dla wierzyciela 36,00 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
  • dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
  • dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
  • dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 173,16 złotych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-14
Data publikacji:2019-03-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:18276