Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy dla toczącego się postępowania pod nazwą ”Budowa połączenia drogowego projektowanego węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”.

12 lipca 2024

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy dla toczącego się postępowania pod nazwą ”Budowa połączenia drogowego projektowanego węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydłużenia terminu załatwienia sprawy dla toczącego się postępowania pod nazwą ”Budowa połączenia drogowego projektowanego węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”.

O S T R Z E Ż E N I E dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrze

9 lipca 2024

Dofinansowanie do magazynów energii

5 lipca 2024

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia ( ul. Brzeźnicka, ul. Floris)

4 lipca 2024

Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia ( ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 7+007.00-7+847.61, rozbiórką i budową przepustu w km 7+755.08 w miejscowości Brzeźnica"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Bocheńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska - Bochnia ( ul. Brzeźnicka, ul. Floris)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

24 czerwca 2024

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek z dnia 19.03.2024 r. postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 263 o pow. 0,26 ha, położonej w obrębie Baczków, jedn. ewid. Bochnia - obszar wiejski, powiat bocheński, województwo małopolskie - poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na założeniu i przeprowadzeniu na nieruchomości sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o śr. Dz225 mm o długości 10 m.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, piłkochwytami w Ostrowie Szlacheckim oraz zakup i dostawa sceny mobilne

20 czerwca 2024

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrów Szlachecki na terenie Gminy Bochnia

20 czerwca 2024

Nr ogłoszenia Biuletyn Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00376378 z dnia 20.06.2024.

 

Czytaj więcej o: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrów Szlachecki na terenie Gminy Bochnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

20 czerwca 2024

Zawiadomienie IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

19 czerwca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje IV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 r. o godzinie 9:30 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

https://bochnia.posiedzenia.pl/?

Czytaj więcej o: Zawiadomienie IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Informacja

19 czerwca 2024

Gmina Bochnia informuje, że usunięto awarię kładki nad rzeką Rabą w miejscowości Majkowice.
Kładkę można ponownie użytkować.

Czytaj więcej o: Informacja