Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPORAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BOCHNIA

Zgodnie zart.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Gmina Bochnia realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

- wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.

2015 r. - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, drzwi garażowych, docieplenie wszystkich ścian budynku i wykonanie nowej elewacji w budynku remizy OSP Siedlec

2016 r. - Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach Małych  

2017 r. - Wykonanie ocieplenia zewnętrznego budynku wraz z elewacją zewnętrzną, oraz izolacją balkonu i wymianą drzwi wejściowych w budynku WDL w Bessowie.

- wykorzystywanie odnawialnych źródła energii - instalacje solarne i pompy ciepła,

W 2017 r. na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (spółka komunalna ze 100% udziałem gminy Bochnia) wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 20,02 kWp obejmującą panele fotowoltaiczne o mocy 260 W, w ilości 77 sztuk.

- dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.

Rozbudowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego typu LED na terenie gminy Bochnia przy zastosowaniu tzw. „ redukcji mocy” w godzinach nocnych.

W latach 2016-2017 zostało wykonanych na terenie gminy Bochnia 283 szt. lamp LED.

W 2018 r. realizowana jest dalsza rozbudowa sieci o kolejnych 166 szt. lamp typu LED.

- dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji, np.

Na początku 2018 r. wykonano kompleksową wymianę oświetlenia jarzeniowego w całym budynku Urzędu Gminy Bochnia na energooszczędne oświetlenie typu LED.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8502