Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DO POBRANIA - Druk zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.


Podstawa  prawna:

  • art.152-153, art.378 ust.3 pkt3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 2556 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510 t.j.)
  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U z 2023 r. poz. 2111 cz. I p13)

Załączniki:

        1. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,

        2. kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Bocheńskiego,     

        3. certyfikat, lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce złożenia: 

  • Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia - dziennik podawczy
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwagi:

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
  • Eksploatujący oczyszczalnie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
  • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:17005