Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18 sierpnia 2017

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXVII/240/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24.01.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia (od 18.08.2017 r. do 31.08.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00; od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. w godz. od 11:00 do 15:00).

 

Czytaj więcej o: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rozpoczęła się rozbudowowa budynku WDL w Łapczycy

17 sierpnia 2017

Rozpoczęła się rozbudowowa budynku WDL w Łapczycy o garaż dla OSP wraz z przebudową istniejących pomieszczeń.  W zakresie robót budowlanych uwzględniono: przebudowę części istniejącej, rozbudowę o garaż (stan surowy), instalacje kanalizacji sanitarnej (I etap), przełożenie instalacji gazu, wykonanie instalacji odgromowej. Wartość robót budowlanych wyniesie 161.281,89 zł. brutto.

Na realizację zadania pozyskano dotację ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 38.041,00

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017.

 

Czytaj więcej o: Rozpoczęła się rozbudowowa budynku WDL w Łapczycy

Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce kamiennej z Krucyfiksem z I poł XIX w. w Brzeźnicy

17 sierpnia 2017

Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce kamiennej z Krucyfiksem z I poł XIX w. w Brzeźnicy. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa konserwacja kapliczki.

Koniec prac zaplanowano na 31.10.2017r. Całość prac konserwatorskich oszacowano na kwotę 11.498,00 zł. z czego 5.000,00 zł. pozyskano ze środków Województwa Małopolskiego, pozostała kwota zostanie poniesiona ze środków gminy Bochnia.

Czytaj więcej o: Trwają prace konserwatorskie przy kapliczce kamiennej z Krucyfiksem z I poł XIX w. w Brzeźnicy
Przejdź do -

Ku Pamięci Lotników

16 sierpnia 2017

14 sierpnia br. w Nieszkowicach Wielkich odbyła się uroczystość poświęcona 73 rocznicy bohaterskiej śmierci Lotników Polskich - załogi Liberatora niosącej pomoc Powstańcom walczącej Warszawy.

Czytaj więcej o: Ku Pamięci Lotników
Przejdź do -

Owocowa Biesiada Agroturystyczna

10 sierpnia 2017

W minioną niedzielę, 6 sierpnia w Siedlcu odbyła się XIX Biesiada Agroturystyczna. Tematem przewodnim prezentowanych dań były jak w poprzednim roku – owoce.

Czytaj więcej o: Owocowa Biesiada Agroturystyczna

Modernizacja kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku szkoły w Gawłowie

8 sierpnia 2017

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 565118 - N - 2017 z dnia 2017-08-07 r.

 

Czytaj więcej o: Modernizacja kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku szkoły w Gawłowie
Przejdź do -

Koncert SŁAWOMIRA - relacja

8 sierpnia 2017

5 sierpnia na siedleckiej scenie zabrzmiało długo wyczekiwane tego dnia ,,Cześć, tu Sławomir’’ -  i pomimo tego, iż jak sam artysta śpiewa ,,Ni Mo Hektara’’ z pewnością ma setki sympatyków wśród bocheńskiej społeczności. 

Czytaj więcej o: Koncert SŁAWOMIRA - relacja

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

7 sierpnia 2017

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXVII/240/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24.01.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia (od 18.08.2017 r. do 31.08.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00; od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. w godz. od 11:00 do 15:00).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko