Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

20 września 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje X Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 27 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

19 września 2019

Ogłoszenie

16 września 2019
Przejdź do -

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

13 września 2019

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Czytaj więcej o: Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

11 września 2019

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 595854-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Remont drogi gminnej nr 581120K Nieszkowice Wielkie – droga na działce nr ewid. 226 w km 0+000 – 0+400 w miejscowości Nieszkowice Wielkie

10 września 2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

9 września 2019

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro, na zadanie:  Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji : „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 10.00.

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"
Przejdź do -

Informacja

6 września 2019