Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

INFORMACJA ĆWICZENIA WOJSKOWE

29 lutego 2024

Informujemy, że w dniach 25 lutego – 14 marca 2024 r. min. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie Organizuje największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenia wojskowe, w tym polskie ćwiczenia pk. DRAGON – 24.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON – 24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w ternie przygodnym). W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

Czytaj więcej o: INFORMACJA ĆWICZENIA WOJSKOWE

Zawiadomienie LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

28 lutego 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje LX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 04 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2024 r.

28 lutego 2024

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wydłużenia prowadzenia postępowania odwoławczego dotyczącego „Budowy połączenia drogowego projektowanego węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z drogą krajową nr 94”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2024 r.

Przebudowa drogi gminnej G580816 w miejscowości Stanisławice polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej

26 lutego 2024

INFORMACJA

26 lutego 2024

Informujemy, że w dniu 27.02.2024r. (wtorek) od godz.10:00 do 12:00 Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Bochnia będzie nieczynna z powodu obowiązkowego szkolenia pracowników.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Terminy do sprawozdawczości o produktach i o gospodarowaniu odpadami BDO dla przedsiębiorców na terenie gminy Bochnia

21 lutego 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji środowiskowej

20 lutego 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska – Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) wraz z budową chodnika w km 9+078 – 10+836 w miejscowości Brzeźnica"

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

20 lutego 2024

Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Bochnia z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi oczyszczalni ścieków w Łapczycy

12 lutego 2024

Zawiadomienie LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

12 lutego 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 16 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia