Jesteś tutaj: Start
Lodowisko w Proszówkach rozpoczyna nowy sezon

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Zakończono%20pierwszy%20nabór

E.O.CENOMA: pierwszy nabór w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zakończony

7 grudnia 2016

Dobiegł końca pierwszy nabór na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, który trwał trzy tygodnie, od 26 października do 16 listopada 2016 roku. W czasie ogłoszonego konkursu wpłynęło 9 wniosków, łącznie na kwotę 450 000 zł. Limit przewidzianych środków do rozdysponowania w naborze nr 1/2016 wynosił 750 000 zł. Pula środków nie została wyczerpana.

Czytaj więcej o: E.O.CENOMA: pierwszy nabór w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zakończony
Przejdź do - Kiermasz%20Świąteczny

Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny

5 grudnia 2016

Dla wszystkich, którzy poszukują niebagatelnych ozdób bożonarodzeniowych, świątecznych stroików, czy dekoracji, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni organizuje Kiermasz Świąteczny. 

Czytaj więcej o: Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny
Przejdź do - Czad%20i%20ogień

„Czad i ogień – obudź czujność”- kampania społeczna

2 grudnia 2016

W związku z inauguracją ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Czad i ogień – obudź czujność”, której patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i administracji – zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Czytaj więcej o: „Czad i ogień – obudź czujność”- kampania społeczna

Obwieszczenie

2 grudnia 2016

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 i art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowo-techniczno-administracyjnego o część produkcyjno-magazynowo-techniczno-administracyjną, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego o część magazynową wraz  z infrastrukturą techniczną, miejscami  postojowymi, instalacjami oraz obiektami towarzyszącymi, w ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych AR Carton Kraków Sp.z o.o. w  m. Stanisławice, gm.Bochnia”.

Inwestor: AR Carton Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360,   32- 015  Kłaj

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

2 grudnia 2016

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016. poz. 23 ze zm.) oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02.12.2016 r. zostaławydana decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800- 1+110 do km 1+900 -2+400 w msc. Siedlec, Nieszkowice Małe gm.Bochnia w ramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji-EtapII opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 6 Potok Czyżyczka”.

Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

2 grudnia 2016

  wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016.  poz. 23 ze zm.) oraz art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02.12.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:

 "Przebudowa koryta potoku Proszowskiego  od km 0+000- 1+864, 2+139- 2+830, 7+191-7+535 w msc. Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm. Drwinia” w ramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, Część III, zadanie 5 Potok  Proszowski”

Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153  Kraków

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

1 grudnia 2016

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 i art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

„ Budowa małej elektrowni wodnej w Krzyżanowicach na rzece Rabie w km 18+262.”

 Inwestor: JMM Sp z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

29 listopada 2016

wpisNa podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.  z 2016r.  poz.353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23) Wójt Gminy Bochnia  informuje o:

możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem o oddziaływaniu na środowisko w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowo-techniczno-administracyjnego o część produkcyjno-magazynowo-techniczno-administracyjną, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami  postojowymi, instalacjami oraz obiektami towarzyszącymi, w ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcji opakowań kartonowych AR Carton Kraków Sp.z o.o. w  m. Stanisławice, gm.Bochnia”.

Inwestor: AR Carton Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360, 32- 015  Kłaj

Czytaj więcej o: Obwieszczenie