Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Decyzja Starosty Wielickiego o umorzeniu postępowania scaleniowego w miejscowości Proszówki

30 września 2020

Zarządzenie nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw gminy Bochnia

30 września 2020

Zarządzenie nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw gminy Bochnia

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 0050.94.2020 Wójta Gminy Bochnia z dnia 30 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwaly Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw gminy Bochnia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 1+704 – km 1+824

30 września 2020

Informacja o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

28 września 2020

Informacja o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Czytaj więcej o: Informacja o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Obwieszczenie

28 września 2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 967 Myślenice – Łapczyca polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Gierczyce i Łapczyca

25 września 2020

Zawiadomienie XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

24 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.713) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 02 października 2020 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia - Rejon nr 1,2,11,12

23 września 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 588428-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia - Rejon nr 1,2,11,12