Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zawiadomienie L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

21 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje L Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 27 marca 2023 r. o godzinie 12:30 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie L Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Obwieszczenie

15 marca 2023

Ogłoszenie

15 marca 2023

Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Baczkowie

15 marca 2023

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00136161 z dnia 15 marca  2023 roku

 

Czytaj więcej o: Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Baczkowie

Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków tylko do 31 marca 2023 r.

15 marca 2023

Uprzejmie informujemy, iż skrócony został termin przyjmowania wniosków na rok 2023.

Wnioski będzie można złożyć jedynie do 31 marca 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022r. (Dz.U.z 2022 r. poz. 2493) w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres (tj. od 1 stycznia 2023 r.) - łącznie max 3 tony.

Do takiego zakupu uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki zapisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Aby węgiel mógł być nabyty przez osobę uprawnioną konieczne jest złożenie w/w wniosku.

Zasady zakupu węgla i jego ilości zawarte są w treści wniosku.

Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia lub na stronie internetowej gminy.

Składanie wniosków może odbywać się osobiście w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 26 na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00- 16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP, zaopatrzone podpisem elektronicznym lub podpisane za pośrednictwem profilu zaufanego.

Płatności należy dokonać po informacji z Urzędu Gminy Bochnia o pozytywnej weryfikacji wniosku przelewem na konto: Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział Nowy Wiśnicz, Filia w Bochni

Numer rachunku:  04 8589 0006 0260 0110 0000 0039

W tytule należy wpisać:  Węgiel, imię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla

lub w kasie Urzędu Gminy Bochnia gotówkowo.

Urząd Gminy Bochnia nie podaje numeru konta do wpłat telefonicznie.

Czytaj więcej o: Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków tylko do 31 marca 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3-ech lat

14 marca 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3-ech lat

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3-ech lat

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach

13 marca 2023

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00132710 z dnia 13 marca  2023 roku

Czytaj więcej o: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach
Przejdź do -

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

10 marca 2023