Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie

21 października 2016

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, że  w dniu 21.10.2016 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000 do km 2+650 w msc. Baczków i Proszówki  gm.Bochnia  i gm.Drwinia”  w ramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 7 Potok Młynówka.”

Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153  Kraków.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

19 października 2016

wpisWójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że  w dniu 18.10.2016 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800- 1+110 do km 1+900 -2+400 w msc. Siedlec, Nieszkowice Małe gm.Bochnia wramach zadania inwestycyjnego:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap  II opracowanie dokumentacji projektowej, część III, zadanie 6 Potok Czyżyczka”.

 Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - Proszówki:%20otwarcie%20przedszkola

Proszówki: otwarcie przedszkola

19 października 2016

Na początku października nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie przedszkola w Proszówkach.

Czytaj więcej o: Proszówki: otwarcie przedszkola
Przejdź do - Gminny%20Program%20Rewitalizacji%20Gminy%20Bochnia%20na%20lata%202016-2025

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

17 października 2016

Szanowni Państwo!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej gminieUzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów wspierających rozwój tych terenów. Zaproponowane obszary mają charakter zdegradowany i zostały wyłonione na podstawie wielokryterialnej analizy danych zastanych.

Czytaj więcej o: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025

Obwieszczenie

14 października 2016

          Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że  w dniu 14.10.2016 r. zostało  wydane   postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa koryta potoku Proszowskiego  od km 0+000- 1+864, 2+139- 2+830, 7+191-7+535 w msc. Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm.Bochnia oraz gm. Drwinia”  w ramach zadania inwestycyjnego: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby - przygotowanie inwestycji- Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, Część III, zadanie 5 Potok  Proszowski”. Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153  Kraków

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - Majkowice:%20otwarcie%20Podwórka%20NIVEA

Podwórko NIVEA w Majkowicach

14 października 2016

W niedzielę, 9 października br. w Majkowicach odbyło się uroczyste otwarcie Podwórka NIVEA.

Czytaj więcej o: Podwórko NIVEA w Majkowicach
Przejdź do - Nabór

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”

13 października 2016

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 października do 16 listopada 2016 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”
Przejdź do - Uwaga!%20Wścieklizna.%20

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni

12 października 2016

Dotyczy: zwalczania wścieklizny na terenie powiatu bocheńskiego.

Czytaj więcej o: Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni