Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Remont drogi gminnej nr 580826 K Stanisławice – droga na działce nr 709/1 w miejscowości Stanisławice w km 0+480 – 1+020

26 lipca 2016

Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków

26 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, na „Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu działki urządzeniami małej architektury służącymi rekreacji codziennej w miejscowościach Cikowice, Stanisławice, Baczków
Przejdź do - Remont%20drogi%20dojazdowej%20do%20pól%20w%20Baczkowie

Inwestycje drogowe

22 lipca 2016

Zakończyły się prace związane remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gawłowie, Moszczenicy i Baczkowie. Zakres robót obejmował wykonanie bądź wzmocnienie podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nawierzchni z klińca na drogach o długości ok. 1,5 km. Na te zadanie drogowe Gmina Bochnia uzyskała dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ok. 117 tys. zł. Jest to jedna z najwyższych dotacji przyznanych samorządom przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej o: Inwestycje drogowe

Ogłoszenie

22 lipca 2016

Dotyczy: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Bochnia dotyczącej zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Bochnia - ETAP III

21 lipca 2016

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia

14 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrowica, gm. Bochnia

Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

14 lipca 2016

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112

Czytaj więcej o: Przebudowa rowu oraz likwidacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 580838K Dąbrowica – droga na działce nr 112
Przejdź do - WFOSiGW%20w%20Krakowie

JAWOR - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

13 lipca 2016
W dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych, a dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.
Czytaj więcej o: JAWOR - termomodernizacja budynków jednorodzinnych