Jesteś tutaj: Start
SMS

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt. "Wapnowanie - gleba i plony naturalnie lepsze"

10 lutego 2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

10 lutego 2020

Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm, 60-120mm z przeznaczeniem do wykonania remontów/bieżącej konserwacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

10 lutego 2020

Obwieszczenie

7 lutego 2020

Zawiadomienie XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

7 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 12 lutego 2020 r. o godzinie 10:30w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

Ogłoszenie

4 lutego 2020

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego

3 lutego 2020

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

3 lutego 2020

Poniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Informację w tabeli dotyczą instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę. Informację dotyczące pomp ciepła zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym ze względu na możliwy czas na wniesienie odwołań do wybory oferty.

 

Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli.

 

Legenda:

Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji:

Zielony - na budynku mieszkalnym do 300 m2

Niebieski - na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2

Żółty- poza budynkiem mieszkalnym (grunt, budynek gospodarczy)

 

Czytaj więcej o: Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”