Jesteś tutaj: Start
Podatek transportowy

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie

23 lutego 2017

wpis

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2016 r. poz.23) zawiadamia, że  na wniosek P. Marcina  Cydzika - działającego  z upoważnienia  Zarządu  Powiatu w Bochni – Powiatowego  Zarządu Dróg w Bochni ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy  Wiśnicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn :

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec - Stradomka - Nieznanowice w m. Siedlec”.

Inwestor: Zarząd Powiatu w Bochni – Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

Czytaj więcej o: Obwieszczenie
Przejdź do - Informacja%20GZWiK%20Sp.%20z%20o.o.

Informacja Gminnego Zakładu Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o.

23 lutego 2017

Dotyczy: warunkowej przydatności wody do spożycia przez odbiorców wody w miejscowości Siedlec, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia SUW Siedlec.

Czytaj więcej o: Informacja Gminnego Zakładu Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o.

Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”

21 lutego 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”

Czytaj więcej o: Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Bochnia”

Obwieszczenie

17 lutego 2017

wpis       Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016.  poz. 23 ze zm.) oraz art.85 ust.3 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.02.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w msc. Damienice z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w msc. Stanisławice, gm. Bochnia”.

Inwestor: Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Czytaj więcej o: Obwieszczenie

„Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"

17 lutego 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"

Czytaj więcej o: „Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"
Przejdź do - Ferie%20zimowe%20pełne%20wrażeń

Ferie zimowe pełne wrażeń

15 lutego 2017

Podczas tegorocznych ferii zimowych na najmłodszych mieszkańców Gminy Bochnia - ramach działających Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych Wsparcia Dziennego w Gawłowie, Łapczycy i Stanisławicach - czekało wiele atrakcji. Młodzież i dzieci podczas wypoczynku uczestniczyła w wjazdach do kina, na kręgle i basen, zajęciach plastycznych i sportowych.

Czytaj więcej o: Ferie zimowe pełne wrażeń

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025.

15 lutego 2017

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr ORG.0050.17.2017 Wójta Gminy Bochnia od dnia 16 lutego 2017r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025 wraz z załącznikami. Konsultacje będą trwały do 18 marca 2017 r. 

Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bochnia na lata 2016-2025.

Obwieszczenie

14 lutego 2017

wpis

Wójt Gminy Bochniainformuje, że w dniu 13.02.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia:

„Budowa małej elektrowni wodnej w Krzyżanowicach na rzece Rabie  w km 18+262.”

Inwestor: JMM Sp z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia

Czytaj więcej o: Obwieszczenie