Gmina Bochnia - aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia

Wójt Gminy Bochnia informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania na WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINNYCH po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami na wykonawcę w/w zadania został wybrany: Bank – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski...

herbwpis

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że w dniu 4.05.2015r na wniosek AR Carton Manufacturing Krakow Sp. z o.o. Stanisławice 360, 32-...