Fundusz Dróg Samorządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

26 kwietnia 2024

 

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało zrealizowane.

Całkowita wartość robót budowlanych – 1.737.425,18 zł, w tym wartość dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.337.315,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty ziemne, podbudowę z tłucznia kamiennego oraz podbudowę stabilizowaną cementem z dowozu, nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym, remont przepustu oraz roboty towarzyszące.

Realizacja zadania spowodowała polepszenie bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowego odcinka drogi.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

„Przebudowa drogi gminnej 580796K w km od 0+000,00 do km 0+366,50 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+093,30 do km 0+097,30, w miejscowości Cikowice, Gmina Bochnia”

27 marca 2024

„Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

13 marca 2024

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

20 grudnia 2023

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

1 grudnia 2023

„Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

1 grudnia 2023

„Przebudowa drogi gminnej 580796K w km od 0+000,00 do km 0+366,50 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+093,30 do km 0+097,30, w miejscowości Cikowice, Gmina Bochnia”

17 listopada 2023

Gmina Bochnia w dniu 25.10.2023 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej 580796K w km od 0+000,00 do km 0+366,50 wraz
z przejściem dla pieszych w km 0+093,30 do km 0+097,30, w miejscowości Cikowice, Gmina Bochnia”

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi   -      1.079.596,22 zł

Kwota dofinansowania zadania  wynosi       -       809.520,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonany zakres prac na długości 367 mb.

Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dodatkowo podniesiony zostanie standard w/w drogi gminnej oraz poprawie ulegną warunki komunikacyjne.

 

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

24 października 2023

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

22 września 2023

„Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

23 sierpnia 2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-16
Data publikacji:2020-07-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:6476