Fundusz Dróg Samorządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Remont drogi gminnej nr 580848K w miejscowości Pogwizdów.

9 października 2020

Gmina Bochnia w ramach umowy Nr. WR-VI.5.134.2020.Alo o dofinansowanie ze srodków Funduszu Dróg Samorządowych realizuje zadanie pn:

Remont drogi gminnej nr 580848K – odc. I w km od 0+019,00 do km 0+305,00; odc. II 0+315,00 do km 0+647,00; odc. III 0+657,00 do km 0+958,00 w miejscowości Pogwizdów.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580848K w miejscowości Pogwizdów.
Przejdź do - Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

5 października 2020

Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia", które jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zostało zrealizowane.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia
Przejdź do - Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

14 września 2020

W ramach realizacji  zadania  pn. „Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia”,  które jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,  zrealizowano kolejny etap prac.

Została wykonana nawierzchnia bitumiczna  w dwóch warstwach  oraz utwardzono pobocza. 

Na przedmiotowym ciągu drogowym pozostało do wykonania oznakowanie  poziome.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia
Przejdź do - Remont drogi gminnej nr 580828K

Remont drogi gminnej nr 580828K

31 sierpnia 2020

Na drodze gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia realizowane są prace w zakresie korytowania oraz wymiany podbudowy. Prace prowadzone są pod stałym nadzorem inspektora.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K

Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia

20 sierpnia 2020

Gmina Bochnia w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizuje zadanie pn "Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia".

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej nr 580828K w km od 0+028,00 do km 0+366,00 w miejscowości Baczków, Gmina Bochnia