Fundusz Dróg Samorządowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

22 września 2023

„Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

23 sierpnia 2023

„Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

28 lipca 2023

 

 

 

Gmina Bochnia w dniu 05.07.2023 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi   -      624 317,68 zł.

Kwota dofinansowania zadania  wynosi     -       325 129,00 zł.

W ramach zadania, na długości 260 mb, zostanie wykonany następujący zakres prac:

- frezowanie zniszczonej nawierzchni,

- wymiana istniejącej podbudowy,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- umocnienie poboczy,

- konserwacja rowu przydrożnego.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz podniesienia standardów dróg gminnych.

 

„Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

11 lipca 2023

Gmina Bochnia w dniu 20.06.2023 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.

Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec,

Gmina Bochnia

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi   -      1 737 425,18 zł.

Kwota dofinansowania zadania  wynosi     -       1 337 315,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany zakres prac obejmujący:

•  roboty ziemne,

•  podbudowę z tłucznia kamiennego oraz podbudowę stabilizowaną cementem z dowozu,

•  nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym,                                        

•  remont przepustu,

•  roboty towarzyszące.

Realizacja w/w zakresu przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

13 czerwca 2023

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej  581101K  w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało zrealizowane.

Całkowita wartość robót budowlanych - 200 233,19 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 122 434,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty towarzyszące, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, pobocza, konserwację rowu oraz zabezpieczenie kabla teletechnicznego.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia
Przejdź do - Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

25 kwietnia 2023

Gmina Bochnia w ramach  dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

realizuje zadanie  pn.:

Remont drogi gminnej  581101K  w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina

  Bochnia”

Na chwile obecną wykonano zabezpieczenie kabla teletechnicznego oraz podbudowę
z zastosowaniem stabilizacji z dowozu.  Rozpoczęto także prace ziemne w zakresie konserwacji
rowu przydrożnego.

 

„Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

30 grudnia 2022

 

Gmina Bochnia w dniu 14.12.2022 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.

Remont drogi gminnej  581101K  w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina  Bochnia”

Czytaj więcej o: „Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”
Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej 580817K na odcinku    I - w km od 0+022 do km 0+178, na odcinku II - w km od 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia

Przebudowa drogi gminnej 580817K na odcinku I - w km od 0+022 do km 0+178, na odcinku II - w km od 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia

9 sierpnia 2022

Gmina Bochnia  zakończyła realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  580817K na odcinku        I -  w km od 0+022 do km 0+178, na  odcinku II - w km od 1+180 do km  1+237 w miejscowości Stanisławice,  Gmina Bochnia”.

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej 580817K na odcinku I - w km od 0+022 do km 0+178, na odcinku II - w km od 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice, Gmina Bochnia
Przejdź do - informacja w sprawie zakończenia zadania obejmującego remont drogi gminnej w msc. Ostrów Szlachecki i Zatoka.

informacja w sprawie zakończenia zadania obejmującego remont drogi gminnej w msc. Ostrów Szlachecki i Zatoka.

24 czerwca 2022

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej  580791K na odcinku I - w km od 0+ 304 do km 1+004,  na  odcinku II –  w km od 2+304 do km 2+719 w miejscowości Ostrów Szlachecki i Zatoka,  Gmina Bochnia” zostało zrealizowane.

Zadanie wykonano  w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr WR-VI.807.5.180.2021.SS z dnia 18.11.2021 r. oraz aneksu nr 1.

Zakres prac obejmował wymianę istniejącej podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej, remont przepustu, uzupełnienie poboczy,  a także konserwację rowu. 

Gmina Bochnia w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

24 kwietnia 2022

Gmina Bochnia w ramach  dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.„Remont drogi gminnej  580791K na odcinku I - w km od 0+ 304 do km 1+004, na    odcinku II –  w km od 2+304 do km 2+719 w miejscowości Ostrów Szlachecki i Zatoka,  Gmina Bochnia”

Prace prowadzone są na odcinku I - w km od 0+ 304 do km 1+004.

Czytaj więcej o: Gmina Bochnia w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-16
Data publikacji:2020-07-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:4404