Fundusz Dróg Samorządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

20 grudnia 2023

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

1 grudnia 2023

„Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

1 grudnia 2023

„Przebudowa drogi gminnej 580796K w km od 0+000,00 do km 0+366,50 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+093,30 do km 0+097,30, w miejscowości Cikowice, Gmina Bochnia”

17 listopada 2023

Gmina Bochnia w dniu 25.10.2023 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej 580796K w km od 0+000,00 do km 0+366,50 wraz
z przejściem dla pieszych w km 0+093,30 do km 0+097,30, w miejscowości Cikowice, Gmina Bochnia”

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi   -      1.079.596,22 zł

Kwota dofinansowania zadania  wynosi       -       809.520,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonany zakres prac na długości 367 mb.

Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dodatkowo podniesiony zostanie standard w/w drogi gminnej oraz poprawie ulegną warunki komunikacyjne.

 

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

24 października 2023

„Remont drogi gminnej 580802K w km od 0+632,00 do km 1+404,00 w miejscowości Nieszkowice Małe i Buczyna, Gmina Bochnia”

22 września 2023

„Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

23 sierpnia 2023

„Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

28 lipca 2023

 

 

 

Gmina Bochnia w dniu 05.07.2023 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+000 do km 0+260 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia”

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi   -      624 317,68 zł.

Kwota dofinansowania zadania  wynosi     -       325 129,00 zł.

W ramach zadania, na długości 260 mb, zostanie wykonany następujący zakres prac:

- frezowanie zniszczonej nawierzchni,

- wymiana istniejącej podbudowy,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- umocnienie poboczy,

- konserwacja rowu przydrożnego.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych oraz podniesienia standardów dróg gminnych.

 

„Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”

11 lipca 2023

Gmina Bochnia w dniu 20.06.2023 r.  podpisała umowę na realizację zadania pn.

Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec,

Gmina Bochnia

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.    

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi   -      1 737 425,18 zł.

Kwota dofinansowania zadania  wynosi     -       1 337 315,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany zakres prac obejmujący:

•  roboty ziemne,

•  podbudowę z tłucznia kamiennego oraz podbudowę stabilizowaną cementem z dowozu,

•  nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym,                                        

•  remont przepustu,

•  roboty towarzyszące.

Realizacja w/w zakresu przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

13 czerwca 2023

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej  581101K  w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało zrealizowane.

Całkowita wartość robót budowlanych - 200 233,19 zł, w tym wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 122 434,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty towarzyszące, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, pobocza, konserwację rowu oraz zabezpieczenie kabla teletechnicznego.

Czytaj więcej o: Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-16
Data publikacji:2020-07-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:5355