Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy  Bochnia  jest odbierany w  systemie obwoźnych zbiórek organizowanych dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przez firmę  odbierającą odpady komunalne.  

      W 2018 roku jest to firma FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

      Informacje o terminach zbiorki dla poszczególnych miejscowości  są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu  oraz dostarczane do mieszkańców w formie papierowej /harmonogram wywozu/.

    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z  art.37  ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U 2015 poz.1688 ze zm.) „Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.”