Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

16 maja 2022

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia"

Zapraszamy do składania ofert na koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia.

Termin składania ofert:  25.05.2022 r. do godz. 16.00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

9 września 2019

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro, na zadanie:  Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji : „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 10.00.

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną w Brzeźnicy"

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym na działce nr 295/2 w miejscowości Baczków

20 czerwca 2018

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA o złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro, na "Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym na działce nr 295/2 w miejscowości Baczków"

Czytaj więcej o: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym na działce nr 295/2 w miejscowości Baczków

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy

22 lutego 2018

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA o złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro, na „Bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy"

 

Czytaj więcej o: Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap III

18 września 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap III

Czytaj więcej o: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i budową kanalizacji opadowej w Łapczycy „Górny Gościniec” – etap III

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 503/1 w miejscowości Siedlec

1 września 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 503/1 w miejscowości Siedlec"

Czytaj więcej o: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 503/1 w miejscowości Siedlec

„Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bochnia”

31 sierpnia 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bochnia”

Czytaj więcej o: „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bochnia”

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i zabudową odcinka rowu w Łapczycy „Górny Gościniec – etap III

26 czerwca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i zabudową odcinka rowu w Łapczycy „Górny Gościniec – etap III

Czytaj więcej o: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 697 wraz z przebudową wjazdów indywidualnych i zabudową odcinka rowu w Łapczycy „Górny Gościniec – etap III

Wykonanie ewidencji dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bochnia oraz obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu w/w dróg wraz z fotorejestracją pasa drogowego

10 kwietnia 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na "Wykonanie ewidencji dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bochnia  oraz obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu w/w dróg  wraz z fotorejestracją pasa drogowego"

Czytaj więcej o: Wykonanie ewidencji dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bochnia oraz obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu w/w dróg wraz z fotorejestracją pasa drogowego

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

23 marca 2017

WÓJT GMINY BOCHNIA PONOWNIE ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. nr ew. gr. 264/2, 264/4, 264/3 i do działki nr ew. gr. 218/4 w msc. Wola Nieszkowska"

 

Czytaj więcej o: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do dz. 264/2, 264/4, 264/3 i 218/4 w Woli Nieszkowskiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bochnia
Data utworzenia:2014-12-23
Data publikacji:2014-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:90471