Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościcach: Baczków, Proszówki, Stanisławice

30 października 2018

Operacja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościcach: Baczków, Proszówki, Stanisławice” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placów zabaw w miejscowościcach: Baczków, Proszówki, Stanisławice

Przebudowa biblioteki w Majkowicach

30 października 2018

Operacja pn. „Przebudowa biblioteki w Majkowicach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Celem operacji jest stworzenie warunków do rozwoju społeczności lokalnej poprzez przebudowę budynku biblioteki w Majkowicach, która pełni funkcje kulturalne.

Czytaj więcej o: Przebudowa biblioteki w Majkowicach

Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw

30 października 2018

Operacja pn. „Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej o: Wzbogacenie oferty czasu wolnego poprzez budowę zielonych siłowni oraz placu zabaw

Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bochnia

2 lipca 2018

Gmina Bochnia realizuje projekt pn. „Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bochnia”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  Oś 5 Ochrona Środowiska, Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

Czytaj więcej o: Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bochnia

Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia

3 stycznia 2018


Operacja pn. „Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Zachowanie dorobku historycznego i kulturowego LGD poprzez wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach z terenu gminy Bochnia

Operacja pn. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie

3 stycznia 2018


Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Operacja pn. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Cerekwi, Gawłowie i Gorzkowie

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce

3 stycznia 2018

 

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania,

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Nieprześni, Nieszkowicach Małych i Stradomce

Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia

12 grudnia 2017

 
Operacja pn. "Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
„Celem operacji jest rozwój usług turystycznych na terenie LSR, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez budowę 3 siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw w miejscowościach: Baczków, Damienice, Stanisławice. Cel ten zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową”

Przewidywane wyniki operacji:
W wyniku realizacji operacji powstaną 3 siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw w miejscowościach: Baczków, Damienice, Stanisławice.
Czytaj więcej o: Budowa obiektów małej architektury służących podniesieniu jakości turystyki przy Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Bochnia