Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi woj. nr 965 Zielona–Limanowa polegającej na budowie chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie zjazdów w msc. Baczków

16 maja 2022

Zakup i dostawa 7 sztuk autobusów na potrzeby Gminy Bochnia

19 kwietnia 2022

Nr Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej 2022/S 076-207027

Termin składania ofert 17 - 05 - 2022 rok, godz. 10:00

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa 7 sztuk autobusów na potrzeby Gminy Bochnia

Zakup używanych samochodów ratowniczo – gaśniczych, lekkiego dla OSP Łapczyca i średniego dla OSP Majkowice

8 kwietnia 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00116087/01 z dnia 08.04.2022r.

Czytaj więcej o: Zakup używanych samochodów ratowniczo – gaśniczych, lekkiego dla OSP Łapczyca i średniego dla OSP Majkowice

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

22 marca 2022

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia

16 marca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00088102/01 z dnia 16.03.2022r.

Czytaj więcej o: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia

Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego z przeznaczeniem do wykonania remontów/bieżącej konserwacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

28 lutego 2022

Budowa przedszkola w Baczkowie, Gmina Bochnia, w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

23 lutego 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00066165/01 z dnia 23.02.2022r.

Czytaj więcej o: Budowa przedszkola w Baczkowie, Gmina Bochnia, w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

Zakup i dostawa 7 sztuk autobusów na potrzeby gminy Bochnia

9 lutego 2022

Nr Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej 2022/S 028-070875

Termin składania ofert 08 - 03 - 2022 rok, godz. 10:00

Czytaj więcej o: Zakup i dostawa 7 sztuk autobusów na potrzeby gminy Bochnia