Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Brzeźnica, Gorzków, Chełm, Moszczenica, Siedlec

4 października 2021

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00201646/01 z dnia 04.10.2021 r

Termin składania ofert 12.10.2021 godz. 10.00

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Brzeźnica, Gorzków, Chełm, Moszczenica, Siedlec

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr. 580791K na odcinku I - w km od 0+304 do km 1+004, na odc. II - w km od 2+304 do km 2+719 w miejscowości Ostrów Szlachecki i Zatoka, Gmina Bochnia

29 września 2021

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

15 września 2021

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00181627/01 z dnia 15.09.2021 r.

Termin składania ofert 23.09.2021 godz. 10.00

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bochnia oraz PSZOK

18 sierpnia 2021

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bochnia oraz PSZOK

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bochnia oraz PSZOK

Przebudowa drogi gminnej nr 580817K na odcinku I – w km od 0+022 do km 0+178, na odcinku II – w km od 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice

11 sierpnia 2021

Przebudowa drogi gminnej nr 580817K na odcinku I – w km od 0+022 do km 0+178, na odcinku II – w km od 1+180 do km 1+237 w miejscowości Stanisławice

21 lipca 2021

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BOGUCICACH, GM. BOCHNIA

28 czerwca 2021

 

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00096951/01 z dnia 28.06.2021 r. 

Termin składania ofert 13.07.2021 godz. 10.00

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/32424/details

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bochnia w miejscowościach Buczyna, Gawłów, Stanisławice

4 czerwca 2021

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00073201/01 z dnia 04.06.2021 r. 

Termin składania ofert 21.06.2021 godz. 10.00

Czytaj więcej o: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bochnia w miejscowościach Buczyna, Gawłów, Stanisławice