Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

20 września 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00356024/01 z dnia 20 września 2022 roku

Czytaj więcej o: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Modernizacja budynku WDL w Siedlcu

6 września 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00335722/01 z dnia 6 września 2022 roku

Czytaj więcej o: Modernizacja budynku WDL w Siedlcu

Rozbudowa sieci wodociągowej w Nieprześni

11 sierpnia 2022

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00302468/01 z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Czytaj więcej o: Rozbudowa sieci wodociągowej w Nieprześni

Remont elewacji budynku WDL w Gierczycach

10 sierpnia 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00299535/01 z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Czytaj więcej o: Remont elewacji budynku WDL w Gierczycach

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia oraz PSZOK

10 sierpnia 2022

Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej Nr 2022/S 153-437608 w dniu 10.08.2022 roku

Czytaj więcej o: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bochnia oraz PSZOK

Remont elewacji Gminnego Zespołu Szkół w Siedlcu dz. nr 440, 437/39

9 sierpnia 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00298713/01 z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Czytaj więcej o: Remont elewacji Gminnego Zespołu Szkół w Siedlcu dz. nr 440, 437/39

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji istniejących kotłowni gazowych i instalacji c.o. dla 10 budynków szkół z terenu gminy Bochnia

27 lipca 2022

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztuczną trawą w Damienicach

20 lipca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00268936/01 z dnia 20 lipca 2022 roku

Czytaj więcej o: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztuczną trawą w Damienicach