Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

30 marca 2021

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00025074/01 z dnia 30.03.2021 r. 

Termin składania ofert 14.04.2021 godz. 10.00

Czytaj więcej o: Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

Zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-31 mm, 12-31mm, 30-60mm, 0-60mm, 60-120mm z przeznaczeniem do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

23 marca 2021

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

30 grudnia 2020

Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich

29 grudnia 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 773073-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Czytaj więcej o: Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach Wielkich

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki, gm. Bochnia

11 grudnia 2020

Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

9 listopada 2020

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 608053-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Czytaj więcej o: Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Bochnia

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegająca na budowie chodnika wraz z siecią kanalizacji deszczowej w miejscowości Baczków, odc 040 km 1+704 – km 1+824

30 września 2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 967 Myślenice – Łapczyca polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Gierczyce i Łapczyca

25 września 2020