Jesteś tutaj: Start / Usuwanie AZBESTU

Usuwanie AZBESTU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od stycznia 2017 roku mieszkańcy mogą uzyskać dotację (do 1000 zł) na likwidację pokryć dachowych lub elewacji wykonanych z azbestu zarówno na budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych. W celu usunięcia azbestu, ze względu na jego szkodliwość dla zdrowia, należy korzystać z usług specjalistycznych firm.

Osoby  ubiegające się o gminną pomoc finansową na demontaż pokryć azbestowych powinny złożyć w Urzędzie Gminy Bochnia wniosek, zawierający: dokładne dane wnioskodawcy, określenie nieruchomości, z której mają być zabrane odpady azbestowe, termin realizacji prac oraz planowaną wysokość wydatków poniesionych na utylizację odpadów azbestowych. Ważne jest to, aby wniosek złożyć w roku, w którym planuje się zrealizować przedsięwzięcie, a dotacja  nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane lub będące w trakcie realizacji.

Ze względu na określoną pulę środków zaplanowaną na 2020 rok w budżecie gminy wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 2, tel. 14 690 11 34.

Do pobrania:

  1. Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
  2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.
  3. Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Bochnia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-22
Data publikacji:2016-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:15111