Jesteś tutaj: Start / Druki do pobrania / Podatki

Podatki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Podatniku zapoznaj się jeśli nie chcesz zapłacić więcej

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ZAPŁACISZ DODATKOWO.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami będziesz ukarany przez Urząd Skarbowy :

  • opłatą manipulacyjną w wysokości 100 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego
  • wydatkami egzekucyjnymi
  • opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatą za czynności egzekucyjne

Jeżeli NIE ZAWIADOMISZ Urzędu Gminy Bochnia o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 upea) do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 upea).
Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia.


Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 16,00 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 36,00 zł


W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

  • dla wierzyciela 36,00 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
  • dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
  • dla urzędu skarbowego 3,60zł opłata egzekucyjna
  • dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 173,60złotych.

 

 

PODATEK AKCYZOWY