Jesteś tutaj: Start / Druki do pobrania / Podatki

Podatki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Podatniku zapoznaj się jeśli nie chcesz zapłacić więcej

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ZAPŁACISZ DODATKOWO.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami będziesz ukarany przez Urząd Skarbowy :

  • opłatą manipulacyjną w wysokości 100 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego
  • wydatkami egzekucyjnymi
  • opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatą za czynności egzekucyjne

Jeżeli NIE ZAWIADOMISZ Urzędu Gminy Bochnia o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 upea) do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 upea).
Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia.


Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł


W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

  • dla wierzyciela 31,60 zł zaległy podatek i koszty upomnienia
  • dla urzędu skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna
  • dla urzędu skarbowego 3,16 zł opłata egzekucyjna
  • dla urzędu skarbowego 34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone ZPO)

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.

 

 

PODATEK AKCYZOWY

 


PODATKI 2018

Podatek rolny

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
(52.49 zł x 2,5 q = 131,225 zł,   52,49 zł x 5 q = 262,45 zł)  

Podatek leśny

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

(197,06 x 220 m3= 43,3532 zł)

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Druki załączników Uchwały Nr XII/109/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015r. do pobrania:

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Załącznik nr 2 - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach
Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek leśny
Załącznik nr 6 - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
Załącznik nr 7 - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny)

 

Uchwała nr XXXV/313/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia.

DT-1 Deklaracja na po

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Kawa
Liczba odwiedzin:34661